Inngår intensjonsavtale om Sincor

juni 26, 2007, 17:00 CEST

Statoil er kommet til enighet med myndighetene i Venezuela om de viktigste betingelsene og vilkårene for fortsatt deltakelse i tungoljeprosjektet Sincor.

- Forhandlingene har vært så tøffe som forventet, men er gjennomført på profesjonell og rettferdig måte, med tilfredsstillende resultater for begge parter, sier Thore E. Kristiansen, direktør for Statoil Venezuela.

Avtalen er andre del av en prosess i tre faser for overføring av kontrollen i Sincor til det statlige oljeselskapet PdVSA. Fremdeles arbeides det med viktige spørsmål som skal løses sammen med regjeringen og PdVSA, før dokumentet oversendes til nasjonalforsamlingen for endelig godkjennelse.

I den inngåtte intensjonsavtalen har Statoil avtalt kompensasjonsbetingelser og styringsforhold med myndighetene i Venezuela, som sikrer at Statoil fortsetter som partner i det vellykkede tungoljeprosjektet. Statoils andel i det nye prosjektet blir omkring 10 prosent. Kompensasjonen er basert på forhandlinger om prosjektets framtidige verdi, og Statoil er tilfreds med resultatet av disse forhandlingene.

Sincor produser omkring 200.000 fat tungolje per dag. Oljen oppgraderes til en lett (32°API) syntetisk råolje med lavt svovelinnhold som gjør den attraktiv på det internasjonale markedet.

Utbyggingen av Sincor ble fullført på 38 måneder til en kostnad på 4,2 milliarder amerikanske dollar. Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon av tungolje på land i Junin-blokken i Orinoco-regionen, til transport, oppgradering og internasjonal markedsføring av den syntetiske råoljen.

Statoil har vært til stede i Venezuela siden 1995 og anser at landet kan tilby attraktive muligheter for fellesprosjekter med PdVSA og for bærekraftig produksjon av olje- og gassressursene.

Kontaktpersoner:

Presse
Rannveig S. Stangeland, informasjonssjef Statoil ASA, telefon +47 48 12 59 78/+47 51 99 26 42

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations, telefon +47 90 64 91 44
Geir Bjørnstad, direktør investor relations USA, telefon +1 203 978 69 50