Halten CO2 verdikjede: Teknisk mulig, men ikke kommersielt gjennomførbar

juni 29, 2007, 07:00 CEST

Statoil og Shell annonserte 8. mars i fjor at de ville gjennomføre en felles mulighetsstudie for kraftproduksjon og CO2-håndtering i Midt-Norge.

Mulighetsstudien skulle omfatte:

· Gasskraftproduksjon på Tjeldbergodden med CO2-håndtering
· Kommersiell bruk av CO2 til økt oljeutvinning på Draugen og senere Heidrun.
· Elektrifisering av offshoreinstallasjoner med den CO2 frie kraften.

I forbindelse med lanseringen ble det understreket at dette ville være svært utfordrende både industrielt og kommersielt, og kreve involvering fra myndigheter og andre industriaktører.

Mellom 80 og 90 personer har arbeidet med verdikjeden, og omlag 400 millioner kroner er brukt i prosjektet fram til nå, inklusive eksterne studier. De omfattende studiene viser at verdikjeden er teknisk mulig, men ikke kommersielt gjennomførbar. Bruk av CO2 for økt oljeutvinning på Draugen viser seg å ikke være økonomisk lønnsomt, og bidrar dermed ikke positivt i verdikjeden.

De ekstra oljevolumene som operatøren for Draugen-lisensen tror kan utvinnes er for lave til å forsvare de nødvendige investeringene på feltet. Ombyggingen av plattformen ville vært store, og kreve ett års nedstenging. Prosjektet vil i høst avslutte arbeidet med Draugen CO2 for økt oljeutvinning, og dokumentere resultater og den betydelige kunnskapen arbeidet har gitt.

Gasskraftproduksjon i Norge er i seg selv svært utfordrende, og med CO2-fangst er det pr. i dag ikke lønnsomt. Selskapene vil bruke høsten til å ferdigstille de tekniske studiene om CO2-fangst, samt utrede om det likevel finnes muligheter for å gå videre med gasskraftverk med CO2-håndtering på Tjeldbergodden.

En nødvendig forutsetning er å etablere en robust kommersiell modell, noe som er svært krevende. Dette betinger partneravtaler med aktuelle energi- og industriselskaper og avklaring av rammebetingelser.

Kontaktpersoner:
Thorbjørn Nyland, Norske Shell, Prosjektleder Mob: 917 08 644
Kai Bj. Lima, Statoil ASA, Prosjektleder Mob: 915 74 258
Anders Ystad, Statoil ASA, Informasjonsansvarlig Mob: 480 80 279
Øistein Johannessen, Norske Shell, Informasjonsansvarlig Mob: 970 79 693