Snorre-kontrakt til Fabricom

juni 29, 2007, 07:00 CEST

Stavanger-bedriften Fabricom er tildelt kontrakt for videreutvikling av Snorre-feltet i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på 1,4 millliarder kroner.

Videreutviklingen skal bringe utvinningsgraden for olje på feltet opp fra dagens 45 prosent til 55 prosent. Ekstra oljeproduksjon er beregnet til 66 millioner fat.

Fabricom skal legge om lavtrykksproduksjonen samt oppgradere Snorre A-plattformens kapasitet for vannbehandling, vanninjeksjon og gassinjeksjon.
Kontrakten omfatter ansvar for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon til havs og assistanse i forbindelse med oppstart av anleggene (engelsk: EPIC: engineering, procurement, construction, installation, commissioning assistance). Det er også knyttet omfattende studiearbeider til kontrakten.

Snorre-feltet er en av Statoils viktigste olje- og gassprodusenter, og videreutviklingen vi gi feltet mange nye leveår.

– Arbeidet med videreutvklingen av Snorre-feltet viser Statoils forpliktelse og ambisjon om å maksimere verdien av eierandlene på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund. Han er fungerende direktør for Tampen-området i Statoil.

Ifølge avtalen med Fabricom kan Statoil utvide arbeidsomfanget ytterligere dersom det er hensiktsmessig.

Rosenberg Verft i Stavanger er valgt som samarbeidspartner, blant annet knyttet til fabrikasjonsleveranser. Ved Fabricoms hovedkontor i Stavanger starter arbeidet umiddelbart og skal pågå fram til 2012.