Kårstø-anleggene oppgraderes

juli 4, 2007, 16:30 CEST

Prosessanleggene på Kårstø i Nord-Rogaland skal de neste årene gjennomgå omfattende oppgradering.

KEP2010 (Kårstø Expansion Project) er en samlebetegnelse for flere prosjekter som har til formål å robustgjøre anleggene på Kårstø for sikker og effektiv drift i mange år framover. Investeringsrammen for prosjektene er beregnet til om lag 6.5 milliarder kroner.

Kårstø-anleggene eies av interessentskapet Gassled. Styringskomiteen i Gassled vedtok 2. juli å gjennomføre KEP2010. Prosjektene i KEP2010 er planlagt ferdigstilt i perioden 2010 til 2012. Oppgraderingsarbeidene starter høsten 2008. Arbeidsstokken i tilknytning til KEP2010 kommer til å omfatte cirka 500 personer inne på anlegget samtidig.

Gassco er operatør for Kårstø-anleggene på vegne av eierselskapene i interessentskapet Gassled. Statoil har ansvar for teknisk drift.

Oppgraderingen omfatter både elektro- og instrumentsystemer. En gjennomgang av eksisterende sikkerhetssystemer på Kårstø sammenholdt med myndighetskrav og interne krav i Gassco og Statoil viser at det er behov for utskifting av enkelte elektro- og instrumentsystemer.

– Oppgraderingen består i hovedsak av å erstatte eldre utstyr med moderne utstyr. Dette er en omfattende operasjon som vil foregå samtidig på mange steder i anlegget og på en rekke systemer. Vårt fokus vil gjennom hele prosjektperioden være å sikre at HMS-elementene har høyeste prioritet, sier direktør Knut Barland i Statoil.

Det vil også bli foretatt en rekke mekaniske modifikasjoner og oppgraderinger av anleggene, både med tanke på forbedret regularitet, tilgjengelighet og teknisk sikkerhet.

– Arbeidsomfanget er tilpasset de planlagte revisjonsstansene på Kårstø for å minimalisere omfanget av produksjonsforstyrrelser, sier direktør Arnulf Østensen i Gassco.

M.W. Kellogg Ltd i London er tildelt kontrakt for prosjekteringsarbeidet i KEP2010. Kontrakten har en verdi på omlag én milliard kroner. MW Kellogg har gjennomført forprosjektering for KEP2010 siden juni i fjor og har Sørco AS og Norconsult AS som underkontraktører.

Kårstø-anleggene spiller en nøkkelrolle i transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel. Mer enn tretti felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Omtrent 30 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge eksporteres via Kårstø.