Tilleggsressurser til Åsgard

juli 5, 2007, 07:30 CEST

Operatøren Statoil har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn på Yttergryta-prospektet på Haltenterrassen i Norskehavet. 

Brønn 6507/11-8, som ligger i utvinningstillatelse 062 cirka 1 kilometer øst for Midgard-feltet, påviste gass i sandsteiner av jura alder.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et totalt dyp på 2.749 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Brønnen ble boret som kombinert lete- og produksjonsbrønn og er midlertidig plugget. Det er planlagt å komplettere brønnen i 2008. 

– Brønnen er oppløftende både fordi det ble påvist tilleggsressurser i en ny struktur og fordi den øker troen på ytterligere gassfunn i nærområdet til Midgard-feltet. For å sikre en raskest mulig utvikling har det vært foretatt betydelige pre-investeringer med blant annet installering av bunnramme og tilrettelegging for et framtidig gassrør til Midgard i forkant av letebrønnen, sier Frode Fasteland, fungerende letedirektør på norsk sokkel.

Brønn 6507/11-8 ble boret med riggen Stena Don på et vanndyp på 297 meter.

Statoil er operatør med 31,1 prosent av rettighetene i utvinningstillatelse 062. Øvrige rettighetshavere er Total (24,5), Petoro (20) Hydro (14,7) og Eni (9,8).