Ekstraordinær generalforsamling avholdt i Statoil

juli 5, 2007, 18:00 CEST

Aksjeeierne i Statoil ASA godkjente i ekstraordinær generalforsamling i dag sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet.

Forslaget ble vedtatt av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13. mars 2007.

På Statoil ASAs generalforsamling stemte 1.658.902.169 aksjer for sammenslåingen, og 39.608 stemte mot. Ettersom transaksjonen krever to tredjedels flertall ble sammenslåingen godkjent.

– Det er gledelig at våre aksjeeiere har godkjent forslaget om sammenslåing med Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

– Nå når Hydros aksjeeiere også har vedtatt forslaget, skal vi etablere et nytt internasjonalt energiselskap med basis i det beste av norsk kompetanse og ekspertise. Dette er vårt felles svar på utviklingen vi ser i energimarkedene i Norge og internasjonalt.

Generalforsamlingen vedtok en kapitalnedsettelse på 50.397.120 kroner ved kansellering av 5.867.000 egne aksjer og tilbakekjøp av 14.291.848 aksjer fra Olje- og energidepartementet mot et vederlag på 2.441.899.894 kroner.

Generalforsamlingen vedtok også å øke Statoils aksjekapital med 2.606.655.590 kroner fra 5.364.962.167,50 kroner til 7.971.617.757,50 kroner ved utstedelse av 1.042.662.236 aksjer pålydende 2,50 kroner per aksje.

Navnet på det sammenslåtte selskapet blir StatoilHydro ASA.

I tillegg valgte generalforsamlingen følgende medlemmer til bedriftsforsamlingen, som i august skal velge nytt styre.

Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet (leder)
Idar Kreutzer, konsernsjef, Storebrand (nestleder)
Erlend Grimstad, konserndirektør, Umoe AS
Greger Mannsverk, administrerende direktør, Kimek AS
Steinar Olsen, styreformann, MI Norge AS
Benedicte Berg Schilbred, fungerende styreformann, Odd Berg Gruppen
Ingvald Strømmen, professor ved NTNU
Inger Østensjø, rådmann i Stavanger
Rune Bjerke, konsernsjef, DnB NOR
Gro Brækken, konsernsjef, Redd Barna
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest
Kåre Rommetveit, direktør, Universitetet i Bergen

Følgende ble valgt som varamedlemmer:

1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt, senior rådgiver, Mercuri Urval
2. vara: Anne-Margrethe Firing, banksjef, Nordea Bank Norge
3. vara: Hege Sjo, direktør, eieransvarlig Norden, Hermes Investment
Management Ltd.
4. vara: Shahzad Rana, styrformann, Questpoint

Medlemmene velges med virkning fra datoen da sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet gjennomføres og fram til den årlige generalforsamlingen i 2010.

Til ny valgkomité er følgende kandidater valgt:

Olaug Svarva, administrerende direktør, Folketrygdfondet (leder)
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør, Sparebanken Vest
Tom Rathke, administrerende direktør, Vital Forsikring og konserndirektør, DnB NOR
Bjørn Ståle Haavik, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet

Med dagens godkjennelse fra aksjeeierne i Norsk Hydro ASA gjennomføres sammenslåingen fra 1. oktober 2007 og får virkning finansielt fra 1. januar 2007.

Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen kan lastes ned her >>

Kontaktpersoner:  
Media:
Informasjonssjef Kai Nielsen: + 47 48 18 89 03 (mobil)

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR: telefon: + 47 90 64 91 44 (mobil), + 47 51 99 77 90 (kontor)
senior vice president
Geir Bjørnstad, direktør US investor relations - telefon: + 1 203 978 6950