Rammeavtale på rørbeleggtjenester

juli 6, 2007, 09:30 CEST

Statoil har inngått rammeavtaler med tre selskaper om rørbeleggtjenester i forbindelse med Statoils rørledningsprosjekter.

Det er det norske selskapet Bredero, det italienske Socotherm og det franske Eupec som er tildelt kontraktene. Kontraktene har en varighet på fem år med opsjoner på to ganger to år. Basert på dagens prosjektportefølje er verdien av rammeavtalene anslått til 3 milliarder kroner.

Rammeavtalen gjelder vektbelegg for stålrør, antikorrosjonsbelegg og isolasjonsbelegg. Vektbelegg har det største omfanget.

Rammeavtalene er et resultat av Statoils konserninitiativ for beste praksis for anskaffelser (Best practice procurement, BPP). Hensikten med initiativet er å samle styringen av alle anskaffelsene i Statoil i 64 konserndekkende utstyrskategorier.

Det norske selskapet Bredero har tidligere vært eneleverandør for vektbeleggtjenester i forbindelse med Statoils rørledningsprosjekter.

– Når Statoil nå etablerer konkurranse også for denne type tjenester er det i samsvar med Statoils og EUs innkjøpsregler, hvor hovedregelen er konkurranse, sier Odd Kristian Nøland, direktør for enheten Stål i Teknologi og prosjekter.

Statoil vil framover ha behov for store leveranser i forbindelse med prosjekter blant annet på feltene Gjøa og Snøhvit.

– Det største behovet vil imidlertid være i forbindelse med fremtidig utvikling av infrastruktur for gassleveranser til kontinentet, sier Nøland.