Andre Plataforma-brønn fullført

juli 8, 2007, 13:00 CEST

Statoil har fullført boringen av Ballena, den andre av tre brønner som inngår i letekampanjen i blokk 4 i Plataforma Deltana utenfor Venezuela. To intervaller i brønnen er testet, og gass ble påvist i det ene.

Ballena ble boret i et område med 350 meter vanndyp. Aldri tidligere er det blitt boret en brønn på så dypt vann i Venezuela.

Boreriggen Sovereign Explorer skal nå flyttes til neste lokasjon, Orca. Her skal den tredje og siste brønnen i blokk 4-kampanjen bores.– Vi er tilfredse med at den utfordrende Ballena nå er fullført og at hydrokarboner er påvist. Men det er for tidlig å si noe om funnets kommersielle verdi, det vil videre evaluering de neste månedene avklare. Mer enn 500 personer var involvert, direkte eller indirekte, i boreoperasjonen, sier Thore E. Kristiansen. Han er administrerende direktør for Statoil Venezuela.

Plataforma Deltana blokk 4 er en lisens som Statoil ble tildelt av den venezuelanske regjeringen i 2003. Statoil er operatør og har en andel på 51 prosent i lisensen. Total har de resterende 49 prosent.

Det statlige venezuelanske selskapet PDVSA Gas kan delta med opptil 35 prosent når et funn er erklært drivverdig.