Investerer i vindkraft

juli 11, 2007, 07:00 CEST

Statoil inngikk 10. juli en avtale som gir selskapet en betydelig eierandel i selskapet Sway. Teknologiselskapet har utviklet lovende løsninger for flytende havmøller på dypt vann.

Gjennom aksjeutvidelsen har Sway fått inn Statoil, Scatec og Lyse som nye, langsiktige eiere. Aksejutvidelsen er på 150 millioner kroner. Av dette forplikter Statoil seg til 75 millioner under forutsetning av at Sway møter avtalte milepæler.

Første fullskala vindmølle forventes ferdig bygget og installert i 2010-2012. 

– Vi ser et stort potensial for energiproduksjon fra vindmøller til havs. Statoil jobber aktivt med forretningsutvikling innenfor nye og renere energiløsninger. Vår offshorekompetanse gir oss et godt grunnlag for å være i front i utviklingen av framtidsrettet teknologi for fornybar energi til havs, sier Ann-Elisabeth Serck-Hanssen, leder av Statoil Ny energi.

I tillegg til eierandeler i Sway kjøpte Statoil 27. juni 14 prosent eierandel i ChapDrive. Teknologiselskapet har utviklet et patentert system for hydraulisk kraftoverføring for vind- og tidevannsmøller. ChapDrive har sin opprinnelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
 
Investeringene i Sway og ChapDrive er Statoils første direkte investeringer knyttet til videreutvikling av vindkraftteknologi.

Begge teknologiselskapene ønsker å få fram gode, tekniske og kommersielle løsninger som i vesentlig grad bidrar til økt effektivitet. Det vil i sin tur redusere kostnadene med produksjon av vindkraft.
  
– Ved å delta aktivt i utviklingen av framtidsrettede vindteknologier innenfor flere anvendelsesområder kan Statoil styrke sin posisjon som framtidig produsent av energi fra havmøller. En satsing på teknologi, kompetanseutvikling samt utvikling av operasjonell erfaring og markedsposisjoner vil gi Statoil et solid fundament for å delta i dette vekstmarkedet, sier Per Øyvind Hjerpaasen, leder av fornybar energi i Statoil Ny energi.

Ifølge Hjerpaasen er potensialet for produksjon og avsetning av lønnsom energi fra havmøller meget stort både fra norsk sokkel og internasjonalt. Hjerpaasen understreker at selskapets satsing ikke er begrenset til norsk sokkel. Statoil vil også vurdere internasjonal prosjektdeltakelse.