Tildeler stigerørskontrakter

juli 12, 2007, 13:00 CEST

Statoil har sendt intensjonsbrev til den danske leverandøren NKT Flexibles I/S for prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av fleksible stigerør til Gjøa- og Visund-prosjektene i Nordsjøen.

Verdien for Gjøa-kontrakten er om lag 365 millioner kroner og for Visund-kontrakten om lag 135 millioner. I tillegg kommer opsjoner for ytterligere levering til andre prosjekter.

Kontraktene omfatter i alt sju stigerør til Gjøa-plattformen og tre stigerør til Visund-plattformen for levering i april/mai 2009.

Stigerørene til Gjøa er mellom 690 og 730 meter lange og har en indre diameter på mellom 14 og 16 tommer. Stigerørene til Visund er mellom 970 og 1130 meter lange og har en indre diameter på seks tommer.

– Tildelingen av kontraktene er et gjennombrudd for NKT som stigerørsleverandør til Statoil, sier Svein Dretvik, leder for undervannsutbyggingen på Gjøa.

I forkant av kontraktstildelingen har Statoil gjennomført en koordinert evaluering for å se på selskapets samlede behov for stigerørsleveranser for 2009 og 2010. Denne evalueringen har vært nødvendig i et begrenset leverandørmarked.