Inngår rammeavtaler på turbomaskineri

juli 13, 2007, 07:00 CEST

Statoil har inngått rammeavtaler med selskapene Dresser-Rand og Nuovo Pignone om leveranse av nytt utstyr samt modifikasjoner og vedlikehold av turbomaskineri på alle statoilopererte plattformer og landanlegg.

Avtalene er på fem år fra juli 2007, med opsjon på ytterligere fem år. Inkludert opsjoner er samlet verdi for avtalene beregnet til 7,8 milliarder kroner.

Dresser-Rand er et amerikansk selskap med hovedkontor i Houston, Texas. Utstyret selskapet leverer i henhold til avtalen skal produseres i Frankrike, USA og Norge. Selskapets avdeling i Kongsberg skal håndtere kontrakten. Det italienske selskapet Nuovo Pignone, eid av General Electric, skal håndtere kontrakten fra hjemlandet.

– Disse selskapene vil bli viktige samarbeidspartnere i vårt arbeid med å øke energieffektiviseringen og redusere utslipp fra våre anlegg, sier Rune Norseng, Statoils direktør for anskaffelser i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge UPN.

Rammeavtalene er et resultat av Statoils konserninitiativ for beste praksis for anskaffelser (Best practice procurement, BPP). Hensikten med initiativet er å samle styringen av alle anskaffelsene i Statoil i 64 konserndekkende utstyrskategorier.

Flere vedlikeholds- og serviceavtaler for dette området vil bli tildelt etter sommeren.