Rosebank er en suksess

juli 18, 2007, 07:00 CEST

Avgrensingsbrønnen Rosebank 205/1-1 vest for Shetland er en suksess. I løpet av en produksjonstest strømmet hele 6.000 fat olje gjennom brønnen per dag. Statoil har 30 prosent andel i funnet.

– Vi er veldig oppmuntret av de første testresultatene fra Rosebank. Partnerskapet gjør nå alt for at funnet skal bli drivverdig så fort som mulig. Det sier Gregory T. Himes, Statoils letedirektør for Europa.

Rosebank funnet ligger på om lag 1.000 meters dyp, rundt 160 km nordvest for Shetlandsøyene.

– Dersom Rosebank blir funnet drivverdig, vil det bidra betydelig til Statoils produksjon på Atlanterhavsmarginen, sier Himes.

Brønn 205/1-1 er den andre avgrensingsbrønnen som er boret i Rosebank. Brønnen ligger i den sørlige delen av Rosebank-formasjonen og er boret til en vertikal dybde på 2.750 meter. Oljen er veldig lett, med en kvalitet på 38 grader API (American Petroleum Institutes skala). Nordsjøolje ligger normalt på mellom 20 og 30 API.

I alt tre avgrensingsbrønner skal bores av boreriggen Transocean Rather. Riggen skal nå flyttes til den nordlige delen for å bore den tredje brønnen, 213/27-A2.

– Trebrønnsprogrammet er planlagt for å anslå størrelsen på Rosebank-funnet med tanke på en hurtig utbygging, sier Himes.

Boreprogrammet er fleksibelt, og vil avdekke størrelse, geologiske forhold og produksjonspotensial på feltet. Partnere i lisens PL 1026 sammen med Statoil er operatør Chevron (40 prosent), OMV (20) og Dong (10).

Gruppen har sikret seg mange av Rosebanks tilgrensende områder, med tilhørende prospekter. Rosebank ligger bare 15 km fra grenselinjen mellom Storbritannia og Færøyene.

Himes sier dette gir forhåpninger om utvinning på Færøyene, der Statoil er operatør på fire store lisenser.

Statoil har også en andel på 5,88 prosent i Schiehallion-feltet i området vest av Shetland. Dette feltet opereres av BP.