Skip to Content
no

Avsluttet boring av Snøhvit-brønn

juli 23, 2007, 09:30 CEST

Avgrensningsbrønn 7120/6-2 S i utvinningstillatelse 097 ble boret til 3.012 meter under havbunnen og avsluttet i bergarter av sen-trias alder. Havdybden i området er 321 meter.

Bilde

Boreriggen Polar Pioneer har gjennomført all boring i Barentshavet uten skadelige utslipp til sjø. (Foto: Sverre Kojedal)

Boreriggen Polar Pioneer har gjennomført nok en vellykket operasjon i Barentshavet. Avgrensningsbrønnen ble boret uten hendelser eller utilsiktede utslipp til sjø.

Målet for brønnboringen var å få ytterligere informasjon om tykkelsen på gass- og oljekolonnen i den vestlige delen av Snøhvit, samt undersøke om oljekolonnen er plassert i en sone med tilstrekkelig gode reservoaregenskaper for oljeutvinning.

En omfattende datainnsamling er utført i brønnen. Dataene vil nå bli analysert. Resultatet vil først være klart i løpet av september.

Brønnen er midlertidig plugget for mulig senere bruk til injeksjon av formasjonsvann eller karbondioksid (CO2).

Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit med en andel på 33,53 prosent. De andre rettighetshaverne er Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).