Tordis ble døpt

juli 26, 2007, 10:00 CEST

 

Bilde

Statoils prosjektleder for Tordis Hans Kristiansen, kommunaldirektør Karen Kaasa i Nøtterrøy kommune, konserndirektør Margareth Øvrum og FMCs prosjektleder Ann-Kristin Gjerdseth døpte Tordis (Foto: Tor Aas Haug).

– Det er utrolig spennende og morsomt å kunne få være gudmor for havbunnsseparatoren til Tordis-feltet på Tampen. Utstyret er et viktig gjennombrudd for en ny generasjon ressursbesparende og miljøvennelig teknologi, sa Øvrum, som er konserndirektør for forretningsområdet Teknologi & prosjekter, under dåpssermonien.

De neste 15-20 årene skal Tordis bringe 35 millioner ekstra fat olje opp til overflaten. Samtidig skiller hun ut vann og sand fra oljebrønnene og pumper det direkte tilbake til berggrunnen. Tordis er det første undervannsanlegget som gjør denne jobben fra havbunnen uten den energikrevende omveien om en overflateplattform. Ifølge Øvrum åpner dette for spennende framtidsutsikter.

– Vår undervannskompetanse fra norsk sokkel er i dag et av våre beste aktiva i den skarpe internasjonale konkurranse, sier Øvrum og viser til dypvannsområdene i Mexicogolfen.

– Når fusjonen mellom Statoil og Hydro om kort tid er en realitet, vil det nye, norske selskapet være et av de ledende på dypt vann i Mexicogolfen. Her tar vi med oss den kunnskap og teknologiske slagkraft som er knyttet til utviklingen av Tordis-prosjektet, sier Øvrum.

Tordis-teknologien gjør det også billigere å bygge ut mindre felt og forlenge levetiden på eksisterende felt. Det er et viktig bidrag i den langsiktige verdiskapningen på norsk sokkel.

Snart skal Tordis fraktes fra verftet i Tønsberg ut til feltet, der det skal installeres tidlig i august.

Tordis ligger i blokk 34/7 på Tampen og startet produksjonen i 1994. Olje fra feltet transporteres i rørledning til Gullfaks C-plattformen 10 kilometer unna for prosessering, lagring og eksport.