Partnerne i Brage harmoniserer sine eierinteresser

august 18, 2007, 23:16 CEST

For å oppnå en mer effektiv utnyttelse av oljeproduksjonen i Brage-feltet og nærliggende områder har partnerne i lisensene PL053B, PL055, PL055B og PL185 besluttet å harmonisere sine eierinteresser.

Brage-feltet i Nordsjøen har vært i drift siden 1993. De siste årene har oljeproduksjonen vist nedgang.

Målet med å foreta en harmonisering er å få til en bedre samordning av aktivitetene knyttet til tilleggsressurser i området og dermed optimalisere produksjonen og forbedre den samlede utvinning av hydrokarboner fra feltet og nærliggende områder.

Partnernes nye eierandeler i alle fire lisensene vil, med virkning fra den dato Olje- og energidepartementet har gitt sin godkjenning, bli som følger:

Rettighetshavere på Brage:

Hydro (operatør) 20,0000 %
Talisman 34,2581 %
Petoro 13,4000 %
Statoil 12,7000 %
Altinex 12,6247 %
Endeavour 4,4424 %
Revus 2,5748 %