Hydro inngår avtale om salg av polymervirksomheten

august 18, 2007, 23:32 CEST

Oslo (21 Mai 2007): Norsk Hydro ASA har inngått en avtale om å selge sin petrokjemivirksomhet til det UK-baserte kjemiselskapet INEOS for om lag 5,5 milliarder kroner for nettogjeld og egenkapital per 31. desember 2006. Avtalen representerer en god og langsiktig industriell løsning for Hydros petrokjemivirksomhet.

Den avtalte kjøpesum er gjenstand for sluttjustering, herunder endringer i egenkapital inntil gjennomføring av transaksjonen, ventet i tredje kvartal 2007. Hydro forventer å regnskapsføre en gevinst på transaksjonen på om lag 400 millioner etter skatt, beregnet basert på IFRS-regnskapet (International Financial Reporting Standards).

- Vår polymervirksomhet har hatt en meget god utvikling og rangeres nå blant de beste i petrokjemibransjen i Europa. Sammen med bransjelederen i Europa, INEOS, vil vi bidra til å skape en ny industrikjempe godt rustet til å ta fatt i muligheter for langsiktig vekst. Vi mener denne løsningen vil bidra til en god videreutvikling av polymeraktivitetene, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

- Dette er et viktig oppkjøp for INEOS,” sier Jim Ratcliffe, konsernsjef i INEOS, som er verden tredje største kjemiselskap. - Hydros polymervirksomhet passer godt inn i INEOS’ portefølje. Menneskene, eiendelene og teknologien representerer betydelige muligheter for fortsatt vekst innenfor dette området.

Avtalen med INEOS er i tråd med Hydros strategi om å fokusere på aluminium- og kraftproduksjon og avhende virksomheter utenfor kjernevirksomheten. Selskapet har vurdert børsnotering eller salg av polymervirksomheten, som nylig fikk navnet Kerling ASA. Som følge av avtalen, avslutter Hydro prosessen med å notere Kerling på Oslo Børs

Transaksjonen må godkjennes av EUs konkurransemyndigheter og andre relevante konkurransemyndigheter. Salget av eierandelen på 29,7 prosent i Qatar Vinyl Company (QVC) er betinget av at en forkjøpsrett ikke utøves.

Med produksjonsanlegg i Norge, Sverige og Storbritannia er Kerling en betydelig aktør på det nordeuropeiske markedet for plastmaterialet polyvinylklorid (PVC) og mellomproduktet vinylkloridmonomer (VCM), samt lut, som hovedsakelig brukes i den nordiske treforedlingsindustrien. I 2006 økte Hydros polymervirksomhet driftsinntektene (US GAAP som rapportert av Hydro) med 25 prosent til 6.873 millioner kroner sammenlignet med 5.512 millioner kroner i 2005.

Kerling, som har om lag 1.200 ansatte, deltar også i annen petrokjemivirksomhet gjennom eierandeler i joint venture-selskaper, herunder etylen-fabrikken på Rafnes i Norge i tillegg til virksomheter i Qatar og Kina og en eierandel i en portugisisk PVC-produsent som er notert på Euronext-børsen i Lisboa. Kerling er et heleid datterselskap av energi- og aluminiumselskapet Hydro.

INEOS er en raskt voksende produsent av petrokjemiske produkter og spesial- og mellomprodukter innenfor kjemi og polymer. Selskapet har 68 produksjonssteder i 17 land. INEOS har om lag 15.000 ansatte og en årlig omsetning på mer en 33 milliarder US dollar.Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Cecilie Ditlev-Simonsen
+47 22532097
+47 41559250
Cecilie.Ditlev-Simonsen@hydro.com
Pressekontakt
Ragnvald Bertheussen
+47 35922602
+47 90026226
Ragnvald.Bertheussen@hydro.com
Investorkontakt
Ada Christiane Rieker
+47 22538483
+47 95182718
ada.christiane.rieker@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: 22 53 81 00
Faks: 22 53 27 25
www.hydro.com