Får godkjenning for demo-prosjekt i Canada

august 21, 2007, 02:00 CEST

NAOSC er operatør for oljesandlisenser i et 1.110 kvadratkilometer stort område i Athabasca-regionen i Alberta nordøst for Edmonton. Dette er en av de største tungoljeprovinsene i verden.

Statoil kjøpte NAOSC tidligere i år for om lag 2 milliarder amerikanske dollar.

Bilde

Athabasca-regionen inneholder en av verdens største forekomster av tungolje. (Foto: Rannveig S. Stangeland)

Leismer demonstrasjonsprosjekt er det første i NAOSC sin portefølje som blir utviklet. Produksjonen forventes å starte i slutten av 2009 eller begynnelsen av 2010.

Prosjektet omfatter produksjon fra 22 horisontale brønner som skal knyttes til fire brønnområder. Et prosesseringsanlegg skal generere vanndamp som føres ned i rør under bakken for å gjøre tungoljen flytende.

Leismer demonstrasjonsprosjekt får en kapasitet til å produsere 10.000 fat tungolje per dag.

Forventet produksjon fra NAOSCs portefølje er mer enn 200.000 fat per dag mot slutten av neste tiår.