Kamera sporer gassutslipp

august 22, 2007, 11:20 CEST

Kamerateknologien er blitt testet ved anlegget i ett år. I høst skal seks kamera monteres. De skal overvåke hovedprosessen hvor væsken skilles ut fra gassen.

Bilde

Seks kameraer skal installeres på Kårstø. (Fotomontasje: GasOptics)

– Når gass lekker ut, synker temperaturen rundt lekkasjepunktet i røret. Kameraene har infrarøde stråler som registrerer temperaturendringer og visualiserer eventuelle gasslekkasjer, forteller Ove Kim Korshamn, produksjonsleder for Statoil på Kårstø.

Etter grundig testing er han overbevist om at kameraene kan bidra med å identifisere gasslekkasjer på et mye tidligere tidspunkt enn med dagens systemer.

Ifølge Korshamn ble det i løpet av testperioden oppdaget flere svært små gasslekkasjer som det faste gassdeteksjonssystemet ikke greide å fange opp.

Kameraene kommer i tillegg til andre konvensjonelle verktøy Statoil har for å identifisere hydrokarboner. Sikkerhetssystemet med kamera er patentert av selskapet GasOptics, som Statoils heleide datterselskap Statoil Innovation har aksjemajoriteten i.

– Vi tar sikte på å bli verdensledende innenfor visualisering og deteksjon av gass. Jeg er glad for at Statoil har funnet ut at teknologien holder mål, sier Stefan Nilsson, administrerende direktør i GasOptics.

Han er overbevist om at kameraene kommer til å bedre sikkerheten og driften av anlegget. Systemet blir også testet av Shell i St. Fergus i Skottland og av Statoil i Sleipner-området i Nordsjøen.