Valg av styre til StatoilHydro 

august 23, 2007, 11:10 CEST

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA har i dag, 23. august, valgt styre til StatoilHydro. Styret trer i kraft når fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassaktiviteter gjennomføres 1. oktober.

Eivind Reiten ble, med åtte mot fire stemmer, valgt som styreleder. Marit Arnstad ble valgt som nestleder i styret.

 
Elisabeth Grieg, Grace Reksten Skaugen, Kjell Bjørndalen, Roy Franklin og Kurt Anker Nielsen ble valgt som styremedlemmer.

I tråd med sammenslåingsavtalen mellom Statoil og Hydro vil de aksjonærvalgte styrerepresentantene ha en funksjonstid fram til 2010.

De ansattevalgte representantene i Statoils nåværende styre, Lill-Heidi Bakkerud, Claus Clausen og Morten Svaan, vil også være styremedlemmer i StatoilHydro. I tillegg vil to representanter fra de ansatte i Hydro, Ragnar Fritsvold og Geir Nilsen, møte i styret.
 
 

Biografier

 
Eivind Reiten (leder) (født 1953) er konsernsjef i Hydro. Før han begynte i Hydro i september 1986 var han statssekretær i Finansdepartementet og fiskeriminister. I perioden 1989-1990 var han olje- og energiminister. Han har vært avdelingsleder i Hydros landbruksdivisjon (nå Yara International), divisjonsdirektør i Hydro Energi og i divisjonen Raffinering og Markedsføring samt for Hydro Aluminium Metall. I 1999 ble han utnevnt til konserndirektør med overordnet ansvar for Hydros aluminium-virksomhet, og medlem av konsernledelsen. Han har vært konsernsjef siden 2001. Reiten er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært styremedlem i Norges Bank og styreleder i Posten, Telenor og International Primary Aluminium Institute (IPAI).
 
Marit Arnstad (nestleder) (født 1962) er utdannet jurist og arbeider som rådgiver i advokat-firmaet Schjødt i Trondheim. Hun var statsråd i Olje- og energidepartementet i perioden 1997-2000 og stortingsrepresentant for Senterpartiet i periodene 1993-1997 og 2001-2005. Hun har også bakgrunn som førstekonsulent i Miljøverndepartementet og som advokatfullmektig hos Wiersholm, Mellbye og Bech. Arnstad er styreleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, styremedlem i NTE Nett AS, Aker Seafood ASA, Acta ASA, COWI AS og Access Mid-Norway. Hun har vært styremedlem i Statoil siden 2006.
 
Kjell Bjørndalen (født 1946) er forbundsleder i Fellesforbundet og medlem av LO’s sekretariat. Bjørndalen er medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil og styremedlem i Bank1 Oslo. Han er også leder for sammenslutningen Industriansatte i Norden. Fra 1992 har han vært medlem av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti.
 
Roy Franklin (født 1953) var konsernsjef i det uavhengige britiske olje- og gasselskapet Paladin Resources plc fra 1997 til 2005 og administrerende direktør i Clyde Petroleum plc fra 1991 til 1997. Han har også en lang karriere bak seg i BP, innen leting, kommersiell virksomhet og i ulike lederstillinger i flere land. Franklin er utdannet geolog fra universitetet i Southampton. Han var leder for Brindex, interesseorganisasjonen for uavhengige britiske olje- og gasselskaper, og medlem av oljeindustriens og britiske myndigheters felles arbeidsgruppe PILOT fra 2002 til 2005. Franklin er styreleder i engineeringselskapet Bateman Litwin N.V. og styremedlem i det australske olje- og gasselskapet SANTOS Ltd og i Novera Energy Ltd, et ledende britisk selskap innen fornybar energi. Han ble i 2004 tildelt ordenen OBE for sin innsats for Storbritannias olje- og gassindustri.
 
Elisabeth Grieg (født 1959) er medeier i Grieg Gruppen og administrerende direktør i Grieg International AS. Hun er styreleder i Grieg Shipping Group, visepresident i Norges Rederiforbund og styremedlem i Star Shipping AS, Grieg International AS, Grieg Maturitas AS og Grieg Foundation samt SOS-barnebyer i Norge. Hun er medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla ASA og sitter i rådet og valgkomiteen til Det Norske Veritas. Hun har vært styremedlem i Hydro siden 2001, siden 2006 som nestleder.
 
Kurt Anker Nielsen (født 1945) har tidligere hatt ledende stillinger i Novo A/S og Novo Nordisk A/S, blant annet som økonomidirektør og administrerende direktør. Han er i dag nestleder i styret i Novozymes A/S og Dako A/S, og han har styreverv i Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Fonden, ZymoGenetics Inc og Westas Wind Systems A/S. Nielsen er også leder av styret i Reliance A/S. Han har vært styremedlem i Hydro siden 2004.
 
Grace Reksten Skaugen (født 1953) er selvstendig næringsdrivende konsulent.
Hun har vært direktør for Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo. Tidligere har hun vært rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og for Fearnley Finance Ltd., London og drevet forskning innenfor mikroelektronikk ved Columbia University i New York. Skaugen har en doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology i London og en MBA (master of business administration) fra Handelshøyskolen BI. Hun er styreleder i Entra Eiendom, nestleder i Opera Software, styremedlem i Investor AB og Atlas Copco AB. Hun har vært styremedlem i Statoil siden 2002.
 
Lill-Heidi Bakkerud (født 1963) er tillitsvalgt på heltid  som leder av Industri Energi i Statoil. Hun er utdannet fagarbeider i prosess/kjemi. Bakkerud har arbeidet som prosesstekniker ved det petrokjemiske anlegget i Bamble og på Gullfaks-feltet. Bakkerud er styremedlem i Industri Energi,  og innehar en rekke verv som en følge av dette.  Bakkerud har vært ansattevalgt representant i Statoils styre siden 2004. Hun satt også i styret fra 1998 til 2002.

Morten Svaan (født 1956) er utdannet dr.ing. i kjemi fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.  Han har vært ansatt i Statoil siden 1985 og har arbeidet i enhetene Foredling og markedsføring, Petrokjemi og Forskning og utvikling. Nå arbeider som prosjektleder i helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forretningsområdet Teknologi og prosjekter. Svaan  var hovedtillitsvalgt for NIF/ Tekna i perioden 2000 til 2004. Han har vært ansattevalgt representant i Statoils styre siden 2004.
 
Claus Clausen (født 1954) er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole. Han har vært ansatt i Statoil siden 1991. Clausen har hatt ulike stillinger innenfor prosessfaget siden 1997. I dag er han fagansvarlig for prosess i driftsteknikk Statfjord. Clausen er nestleder i Norges ingeniørorganisasjon (NITO) i Statoil og i NITOs bedriftsgruppe i Stavanger og er medlem av samarbeidsutvalget i Undersøkelse og produksjon Norge (UPN) i Statoil. Han har vært ansattevalgt representant i styret siden 2006.