Første fyllestasjon for hydrogen

august 23, 2007, 13:30 CEST

Nå er det mulig å tanke hydrogen på Statoils servicestasjon på Forus utenfor Stavanger. Konsernsjef Helge Lund og samferdselsminister Liv Signe Navarsete deltok under åpningen i dag, 23. august.


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fyller tanken.


Hydrogen-fyllestasjonen, som er Norges første, skal bidra til å øke kunnskapen om, og gi praktisk erfaring med, hydrogen. Den inngår i det nasjonale prosjektet Hydrogenveien i Norge mellom Stavanger og Oslo: HyNor. Prosjektet skal gjøre det mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøyer mellom de to byene i 2009.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner, forskningsmiljø og næringsliv, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete under åpningen.

På stasjonen er det mulig å fylle hydrogen, naturgass og naturalhy, som er en blanding av hydrogen og naturgass. Den norskproduserte sportsbilen Fyk, som ble avduket 21. august, går på naturalhy.

Åpningen av pumpene med hydrogen og naturalhy skjer i forbindelse med at oljemessen Offshore Northern Seas (ONS) arrangeres i Stavanger 22.-25. august.
Under messen blir ulike hydrogendrevne kjøretøy demonstrert på Hydrogenplaneten, et testområde med bilbane nær Statoils hovedkontor på Forus.