Rammeavtaler for undervannsutstyr

august 24, 2007, 09:30 CEST

Kontraktene omfatter leveranse av nye undervanns feltinstallasjoner, tilleggsutstyr til eksisterende anlegg og service ved drift av disse.

Aker Kværner Subsea og FMC Technologies skal levere nye havbunnsinstallasjoner og tilleggsutstyr til eksisterende anlegg. I tillegg er det inngått avtale med Vetco Gray Scandinavia for å levere tilleggsutstyr.

Rammeavtalene gjelder i fem år og dekker i første rekke behov på norsk sokkel. I tillegg kommer opsjoner på to ganger to år for utstyrsavtalene.
Avtalene kan imidlertid også anvendes i forbindelse med utbyggingsoppgaver internasjonalt.

Kontraktene omfatter blant annet leveranse av nye undervanns feltinstallasjoner. (Foto:Marit Hommedal)

Inngåelsen av avtalene er et ledd i Statoils omfattende gjennomgang og fornyelse av avtaler i konserninitiativet Best practice procurement (beste praksis for anskaffelser).

– Vi har fått konkurransedyktige betingelser i et presset marked. For Statoil og lisensene er det svært viktig å ha avtaleverket på plass. Da får vi kortere ledetider og sikre leveranser når et prosjekt er vedtatt gjennomført. Det sier prosjektleder Tore Tveit i forretningsområdet Teknologi og prosjekter (T&P).

Atle Rettedal, fungerende direktør for T&P Anleggsteknologi understreker at de nye avtalene er et løft for både Statoil og leverandørene.

– Leverandørene finner det attraktivt å samarbeide med Statoil fordi selskapet er ledende i å ta i bruk ny teknologi. Et eksempel på dette er utbyggingsprosjektet Tordis IOR (improved oil recovery - økt oljeutvinning) hvor Statoil tar i bruk havbunnsseparasjon. Et annet er undervannstrykkstøtte på Tyrihans, som også er et prosjekt for økt oljeutvinning. Disse avtalene tar med seg de beste erfaringene herfra, sier Rettedal.

Statoil har også reforhandlet serviceavtalene for alle feltene selskapet opererer på norsk sokkel. Nye avtaler vil bli inngått med de tre leverandørene. Avtalene er forbedret i forhold til dagens avtaleverk. Statoil har en ambisjon om å ha én avtale med hver leverandør som skal gjelde på tvers av feltene. Disse omfatter også service på utstyr som er levert.

Kontraktene skal signeres og gjøres gjeldende i siste halvdel av september 2007.