Hydro overtar andeler i britiske tungoljefelt

august 27, 2007, 13:00 CEST
Oppkjøpet omfatter 64,6 prosent av Bressay-feltet og rundt 45 prosent av Mariner-feltet, som består av Mariner og Mariner East.

Feltene er avgrenset av mange brønner, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til potensielle utvinnbare reserver. Funn av tungolje i kvadrant 9, der de to feltene ligger, ble gjort på 1970- og 1980-tallet.

Avtalen er gjenstand for godkjenning av britiske myndigheter, rettighetshavere og tilslutning fra Chevrons toppledelse.

Hydro vil, forutsatt at det blir gitt godkjenning fra rettighetshavere og britiske myndigheter, overta operatørskapet for feltene. Det er for tidlig å si noe om drivverdighet, men Hydros erfaring fra tungoljefeltene Grane i Nordsjøen og Peregrino utenfor kysten av Brasil vil være verdifull når det gjelder å vurdere muligheter og se etter løsninger for en utbyggingsplan. En mulig løsning kan være å opprette en knutepunktplattform (hub) i området som flere potensielle kandidater kan knyttes opp mot.

− Jeg er svært fornøyd med at vi har inngått denne avtalen med Chevron, sier Torgeir Kydland, leder for internasjonal forretningsutvikling i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

− Hydro har sett seg om etter områder der vår erfaring med tungolje kan bidra til å øke drivverdigheten på nye felt. Disse prospektene ligger nær vårt hjemmeområde, og det vi har lært fra utbygging og produksjon på Grane, har vist seg å være nyttig også ved utbyggingen av Peregrino, og har økt de utvinnbare reservene der.

Eierandeler, etter avtalen med Chevron:
 • P335, Mariner hoveddel
  Hydro 44,4 %
  ENI 28,9 %
  Nautical 26,7 %    
 • P726, Mariner East
  Hydro 62 %
  OMV 30 %
  ENI 8 %
 • P234, P493, P920 og P977, Bressay
  Hydro 64,625 %
  Statoil 17 %
  Shell 18,375 %.