Kjøper andel av biodieselfabrikk i Litauen

august 30, 2007, 11:30 CEST

Det litauiske jordbruksselskapet Linas Agro blir den andre andelsholderen med 57,5 prosent.

Byggingen av fabrikken startet våren 2006. Den ligger i den frie økonomiske sonen nær kystbyen Klaipeda. Produksjonen skal etter planen starte høsten 2007.

Biodieselfabrikken får en kapasitet på drøyt 100.000 tonn per år. (Foto: Mestilla)

– Anlegget ligger nær kai og de gode eksportmulighetene gjør at fabrikken effektivt kan forsyne det europeiske markedet, sier Sjur Haugen, sektorleder i forretningsområdet Foredling og markedsføring i Statoil.

Statoil arbeider også med å utvikle markedsmulighetene både i Baltikum og Polen. Til disse markedene skal produktet fraktes på veien og med tog.

Fabrikken er dessuten plassert i et område av Europa der råvarene er tilgjengelige til konkurransedyktig priser. Råvaren er en vegetabilsk olje. Men siden det nye anlegget har egen knusekapasitet, kan fabrikken også lage vegetabilsk olje direkte fra rapsfrøene levert av bøndene.

At fabrikken kan knuse frø til vegetabilsk olje, gjør den mer robust med tanke på råvareforsyning. Råvarene kommer fra Baltikum, Ukraina, Hviterussland og Russland.

– Mens Linas Agro har kompetanse på råvaretilgang, har Statoil bred erfaring på salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff, sier Haugen.

Linas Agro blir ansvarlig for forsyning av råvarene mens Statoil alene skal markedsføre biodieselproduktene.

– Det er uvanlig at et landbruksselskap og et oljeselskap samarbeider på denne måten i biodieselindustrien. Vårt mål er å skape en sterk verdikjede som imøtekommer felles kriterier for bærekraft til gode for våre kunder. Ved å være nær markedet og involvert i hele produksjonsprosessen kan vi forbedre vår mulighet til å kvalitetssikre biodieselen vi leverer våre kunder, opplyser Haugen.

Avtalen avhenger av godkjenning fra litauiske konkurransemyndigheter.

Kontaktperson
Ørjan Heradstveit, informasjonssjef Foredling og markedsføring, +47 91 77 81 61