Skip to Content
no

Ny utforskingsavtale for tungolje på britisk sokkel

september 11, 2007, 10:00 CEST
I henhold til avtalen vil Hydro finansiere videre utforskningsprogram i bytte for opptil 50 prosents eierandel i disse lisensene, i tillegg til opsjon på å overta rollen som operatør.

Funnet av tungolje ble gjort i 1991, men det er nødvendig med en videre vurdering av prospektet for å evaluere drivverdigheten.

Dersom det stadfestes at det er tilstrekkelige reserver, kan disse lisensene, som ligger i nærheten av feltene Mariner og Bressay som nylig ble kjøpt fra Chevron, bli en del av en samlet utbyggingsplan for området. Hydros erfaring fra tungoljefeltene Grane i Nordsjøen og Peregrino utenfor kysten av Brasil vil være verdifull når det gjelder å finne gode løsninger i en utbyggingsplan.

− Sammen med oppkjøpet av Mariner og Bressay gjør dette samarbeidet at vi nå har en viktig tungoljeportefølje på britisk sokkel, noe jeg er svært fornøyd med. Det er også en bekreftelse på våre ambisjoner om å opprette et knutepunkt i dette område med flere tilknytninger, sier Torgeir Kydland, leder for internasjonal forretningsutvikling i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Silverstone og Wilderness har 50 prosent hver i lisensene i dag.