Skip to Content
no

Gassproduksjonen i gang fra Ormen Lange-feltet

september 13, 2007, 12:30 CEST

 

Gassproduksjon Oseberg

UNDER VANN: Fra undervannsinstallasjoner på 800-1.100 meters havdyp blir gassen fra Ormen Lange-feltet ført i rør til prosesseringsanlegget på land i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

 

Tom Røtjer

HISTORISK: En historisk milepæl, konstaterer Hydros prosjektdirektør for Ormen Lange/Langeled-utbyggingen, Tom Røtjer. (Foto: Vegar Stokset) 

De første gassleveransene fra Ormen Lange til Storbritannia og Kontinentet vil være forholdsvis moderate, men gassvolumene vil gradvis øke utover høsten.

I første omgang er feltet startet opp med basis i tre ferdigstilte brønner. Ved full produksjon vil Ormen Lange kunne dekke opp til 20 prosent av gassforbruket i Storbritannia, gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning, Langeled.

– Dette er en historisk milepæl for norsk industri, våre lisenspartnere og Hydro. Vi er fornøyd med å kunne levere gass fra Ormen Lange-feltet forutsigbart til markedene i Storbritannia og Kontinentet som planlagt, sier Hydros prosjektdirektør for Ormen Lange/Langeled-utbyggingen, Tom Røtjer.

Han legger til at tiden fram mot åpningsmarkeringen av Ormen Lange 6. oktober vil bli brukt til å teste produksjonen, og dette kan resultere i uregelmessige gassvolumer fra feltet.


10 år fra funn til oppstart

Plan for utbygging og drift for Ormen Lange-feltet, samt plan for anlegg og drift for gassrørledningen Langeled, ble 2. april 2004 enstemmig godkjent av Stortinget. Fase 1 av utbyggingen omfatter gassrørledningen Langeled, prosessanlegget på Nyhamna og offshore-installasjonene på Ormen Lange-feltet, som dermed er ferdigstilt innenfor totalbudsjettet på 50 milliarder kroner i 2003-kroneverdi.

Gossen i Aukra

ALT KLART: Landanlegget på Nyhamna på øya Gossen i Aukra står klart til å behandle gassen fra Ormen Lange. (Foto: Øivind Leren) 

– Vi har bygd ut Ormen Lange-feltet 10 år etter at det ble påvist av Hydro, takket være grundig planlegging som forutsetning for en mest mulig forutsigbar utbyggingsfase. I tillegg har vi nytt godt av en leverandørindustri i verdensklasse og et nært samarbeid med feltpartnere, inkludert Shell som vil overta operatørskapet for feltet 1. desember. Prosjektet hadde heller ikke vært mulig å gjennomføre uten det tette eierskapet til prosjektet i hele Møre og Romsdal, sier Røtjer.

Ormen Lange vil maksimalt kunne eksportere 70 millioner kubikkmeter gass og 50.000 fat kondensat daglig. Gassen vil nå forbrukere i Storbritannia gjennom røredningen Langeled, som etter Vesterled er den andre direkte eksportrørledningen til Storbritannia fra norsk kontinentalsokkel.

Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør med en årlig gasseksport på mer enn 85 milliarder kubikkmeter. Med Ormen Lange på platå vil Norges gasseksport i 2010 øke til 120 milliarder kubikkmeter, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av det europeiske gassforbruket. Med 120 milliarder kubikkmeter gass vil Norge kunne dekke om lag 20 prosent av gassetterspørselen i Europa i 2010.

Skisse

GASS: Etter prosessering blir gassen sendt 1.200 kilometer gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning til Easington i England.

Teknologisk banebrytende prosjekt

Nest etter Troll er Ormen Lange det største gassfeltet på norsk sokkel. Feltet ble oppdaget av Hydro i 1997 og ligger i Norskehavet om lag 120 kilometer nordvest for kysten til Møre og Romsdal.

Fra mellom 800 og 1.100 meters havdyp transporteres gassen gjennom rør i krevende og iskalde havbunnsforhold inn til Nyhamna på øya Gossen i Aukra kommune. Der blir gassen prosessert før den sendes 1.200 kilometer gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning til Easington i England.

– Med Ormen Lange-utbyggingen har vi utviklet og tatt i bruk banebrytende teknologi for å produsere gass på store dyp langt fra land i krevende og kalde forhold. Ormen Lange-utbyggingen kan derfor bli et viktig bidrag for andre teknologisk krevende olje- og gassutbygginger i framtiden, sier Røtjer.  

Ormen Lange
Hydro er operatør og ansvarlig for planlegging- og utbyggingsfasen av Ormen Lange. Shell vil ta over som operatør 1. desember 2007. Shell har vært ansvarlig for boring av produksjonsbrønner på vegne av utbyggingsoperatøren.  

Partnerselskapene i Ormen Lange
Hydro – 18,0728 prosent, operatør i utbyggingsfasen
Shell – 17,0375 prosent, operatør i driftsfasen
Petoro – 36,4750 prosent
Statoil – 10,8441 prosent
DONG Energy – 10,3420 prosent
ExxonMobil – 7,2286 prosent  

Langeled
Joint venture-selskapet Langeled, som har bestått av eierne i Ormen Lange pluss ConocoPhillips og Gassco, ble etablert for å bygge, drive og eie transportsystemet fra Nyhamna til Easington. Gassco overtok som operatør for Langeled 1. september 2006. Den sørlige delen av Langeled fra Sleipner til Easington kom i regulær drift som planlagt 1. oktober 2006. Hydro har vært ansvarlig for ferdigstillelsen av Langeled fra Sleipner til Nyhamna på vegne av Gassco. Statoil har ledet rørledningsprosjektet for gasseksporten på vegne av Hydro.