Kapitalnedsettelse  

september 17, 2007, 11:30 CEST

Statoil ASA har gjennomført en kapitalnedsettelse gjennom innløsning og sletting av i alt 20 158 848 aksjer pålydende 2,50 kroner per aksje.

14 291 848 aksjer er innløst fra den norske stat, representert ved Olje- og energidepartementet. I tillegg er 5 867 000 egne aksjer slettet. Dette er i henhold til vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling 5. juli 2007 og relaterer seg til tilbakekjøpsfullmakt gitt av generalforsamlingen den 10. mai 2006.

Etter kapitalnedsettelsen er antall utstedte aksjer 2 145 984 867, hver pålydende kroner 2,50 per aksje.

Kontakt:
Lars Troen Sørensen, direktør Investor Relations: telefon: + 47 90 64 91 44 (mobil), + 47 51 99 77 90 (kontor)