Nytt oljefunn i Sleipner-området

september 17, 2007, 10:30 CEST

Statoil har gjort et nytt oljefunn på Ragnarrock-prospektet nær Sleipner-området i Nordsjøen.

- Det er oppløftende at Statoil har gjort et oljefunn i en lite utforsket letemodell i nærområdet til vår infrastruktur i Nordsjøen, sier Frode Fasteland, fungerende letesjef på norsk sokkel.

Funnet ble gjort i undersøkelsesbrønn 16/2-3 i utvinningstillatelse 265, som er lokalisert trettifem kilometer øst for det Statoil-opererte Gudrun-funnet.

– Oljen ble påvist i kalksteiner med kompliserte reservoarforhold. Sammen med partnerne i lisensen har vi derfor besluttet å bore avgrensningsbrønn 16/2-4 på strukturen når den første brønnen er ferdig.

Statoil har utført en omfattende datainnsamling og prøvetaking som skal analyseres nærmere.

Brønnen ble boret til en total dybde på 1856 meter under havflaten. Havdypet er 113 meter. Undersøkelsesbrønnen blir nå permanent plugget og forlatt av den oppjekkbare boreinnretningen West Epsilon.

Det er den femte letebrønnen Statoil borer med West Epsilon i år, og det er påvist hydrokarboner i alle brønnene, opplyser Fasteland.

Rettighetshaverne er operatøren Statoil med 30 prosent, Petoro (30), Det Norske Oljeselskap (30) og Talisman (10).