Gass- og kondensatfunn i Njord-området

september 17, 2007, 09:45 CEST
– Dette funnet øker sannsynligheten for en utvikling av ressursene som er påvist på Njord Norvestflanken som tilleggsressurser til Njord-feltet, sier Rune Adolfsen, feltsjef for Njord feltenhet i Hydro.

Brønnen er lokalisert om lag fem kilometer nordvest for Njord A-plattformen på den såkalte Njord Nordvestflanken.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er anslått til mellom en og seks milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass og mellom 0,5 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbart kondensat. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 1985 i niende konsesjonsrunde. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3.646 meter under havflaten og ble avsluttet i nedre jura bergarter. Havdypet var 334 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/7-7S ble boret av boreinnretningen "Transocean Winner", som nå vil fortsette med boring av brønngren 6407/7-B-1 Y1H på Nordvestflanken.

 • Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107
  Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) – 20 prosent
  E.ON Ruhrgas Norge AS – 30 prosent
  Mobil Development Norway AS – 20 prosent
  Gaz de France Norge AS – 20 prosentPetoro AS – 7,5 prosent
  Endeavour Energy Norge AS – 2,5 prosent