Skip to Content
no

Fusjonen gjennomføres 1. oktober

september 18, 2007, 13:55 CEST

Sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter forventes gjennomført innen børsåpning mandag 1. oktober.

Norsk Hydro ASA vil da skille ut (fisjonere) olje- og gassaktivitetene som så fusjoneres inn i Statoil ASA. Fra og med dette tidspunkt endres navnet til StatoilHydro ASA.

Dagens aksjonærer i Statoil ASA behøver ikke å foreta seg noe, men vil automatisk beholde samme antall aksjer i StatoilHydro.

Etter fusjonen vil StatoilHydro ha en aksjekapital på 7.971.617.757,50 kroner som består av 3.188.647.103 utstedte aksjer pålydende 2,50 kroner per aksje. Ved sammenslåingen forventes StatoilHydro å ha en beholdning på 1.850.583 egne aksjer til anvendelse i selskapets aksjespareprogram, og antall utestående aksjer vil være 3.186.796.520.

Ticker kode på Oslo Børs (STL) og New York Stock Exchange (STO) videreføres for det sammenslåtte selskapet.

Statoils bensinstasjoner beholder dagens navn og logo.