Skip to Content
no

Produserer LNG fra Snøhvit

september 21, 2007, 14:30 CEST

– Snøhvit er et fantastisk industrieventyr som vi har arbeidet med i mange år. Oppstarten av LNG-produksjon 24 år etter at feltet i Barentshavet ble oppdaget er et av de desidert største høydepunktene i prosjektet, sier Tim Dodson, fungerende konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Han takker alle som har vært med på å bygge anlegget og på uttesting og oppstart for en formidabel innsats.

Dodson understreker at det vil gå noen måneder før anlegget er i stabil produksjon: – Den første fasen kommer til å være preget av ustabilitet. Vi må forvente at anlegget igjen må stenges for kortere eller lengre perioder for ytterligere justeringer av prosessen.

 

Bilde

Prosessanlegget som tas i bruk på Melkøya, er Europas største i sitt slag og verdens mest energieffektive fabrikk for produksjon av LNG. (Foto: Allan Klo)

 

Prosessanlegget som tas i bruk på Melkøya, er Europas største i sitt slag og verdens mest energieffektive fabrikk for produksjon av LNG. (Foto: Allan Klo)

Selve kjernen i anlegget er et kjøleanlegg som er bygget på teknologi utviklet i et samarbeid mellom Statoil og Linde. Det tyske industrikonsernet har også vært hovedkontraktør under utbyggingsfasen.

21. august ble brønnene på Snøhvit-feltet i Barenshavet åpnet, og gassen strømmet gjennom den 143 kilometer lange rørledningen til land og inn i anlegget på Melkøya.

I landanlegget skilles brønnstrømmen i naturgass og kondensat. Gasstrømmen blir videre renset for urenheter som karbondioksid (CO2) og vann. Karbondioksid sendes deretter ut til feltet igjen og reinjiseres i undergrunnen for deponering.

– Dette er et godt, miljømessig tiltak som bygger videre på de erfaringer Statoil har opparbeidet seg gjennom tilvarende operasjon på Sleipner-feltene i Nordsjøen, opplyser Dodson.

På Melkøya går naturgassen videre inn i en kjøleprosess der den gradvis kjøles ned til minus 163 grader celsius. I den prosessen omdannes gassen til væske, LNG. Den flytende naturgassen blir mellomlagret i to store tanker.

Når anlegget kommer i full produksjon, skal en spesialtanker ankomme Melkøya hver femte eller sjette dag for å hente LNG og frakte den til kunder i Europa og USA.

– Hammerfest LNG er den største industriutbyggingen i Nord-Norge noensinne. Vi har bygget ut feltene på Tromsøflaket og anlegget på Melkøya ved å ta i bruk teknologi som er utviklet basert på tidligere erfaringer fra prosjekter i Nordsjøen og Norskehavet, samt langsiktig forskning og utvikling. I dette arbeidet har miljømessige aspekter og respekt for naturen i Nordområdene vært sentrale, forteller Dodson.

Rettighetshavere i Snøhvit-feltet er Statoil (33,53%), Petoro (30,00%) Total E&P Norge (18,40%), Gaz de France (12,00%), Hess Norge (3,26%), RWE Dea (2,81%).