Skip to Content
no

StatoilHydro – plan for gjennomføring av sammenslåingen 

september 28, 2007, 10:28 CEST

I denne forbindelse opplyses det om følgende:

Gjennomføring av sammenslåingen forventes å finne sted før børsåpning mandag den 1. oktober, slik at dette blir første dag med handel i StatoilHydro-aksjen. Siste dag for handel i Norsk Hydro ASA inklusive rett til å motta aksjer i Statoil blir således fredag 28. september.

Hver aksjonær i Norsk Hydro ASA vil motta vederlagsaksjer basert på den beholdning aksjonæren har registrert i VPS den 3. oktober 2007 (som reflekterer handler foretatt den 28. september med oppgjør T+3).

Én aksje i Norsk Hydro ASA gir rett til 0,8622 aksjer i StatoilHydro ASA. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av aksjer. Slike brøkdeler vil bli samlet opp til hele aksjer som selges i markedet med forholdsmessig fordeling av nettoprovenyet på de brøkdelsberettigede.

Vederlagsaksjene vil bli levert gjennom VPS den 3. oktober 2007 og være tilgjengelige på investorenes konti den 4. oktober 2007. Eventuelt kontantoppgjør for brøkdeler forventes utbetalt omkring 11. oktober 2007.

Fra gjennomføring av sammenslåingen endrer Statoil ASA navn til StatoilHydro ASA. Ny aksjekapital i selskapet vil være kr 7 971 617 757,50 fordelt på 3 188 647 103 aksjer pålydende kr 2,50.

Ticker (STL) og ISIN nummer (NO0010096985) forblir uendret.

Det vil bli sendt ny børsmelding før børsåpning den 1. oktober 2007.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør IR USA: +1 (203) 978 69 50 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)