Gjennomgang av Hydro-avtaler i Libya

oktober 1, 2007, 09:43 CEST

Hensikten er å avklare om det kan være forhold knyttet til virksomheten som er i strid med norsk eller internasjonal lov.

Statoil ble 26. september informert om mulige konsulentavtaler og transaksjoner knyttet til Hydros virksomhet i Libya, som i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet er overført til StatoilHydro. Dette var forhold Statoil tidligere ikke var gjort kjent med.

Statoil iverksatte på denne bakgrunn en foreløpig gjennomgang av forholdene for, så langt som mulig, å bringe frem fakta og på den bakgrunn iverksette nødvendige tiltak. Statoil har også orientert relevante norske og amerikanske myndigheter om den informasjon selskapet har fått.

Etter en foreløpig vurdering fra Statoils konsernrevisjon, har konsernsjef Helge Lund i samråd med Statoils styre derfor besluttet å iverksette en ekstern gjennomgang av de aktuelle forhold.. Det amerikanske advokatfirmaet Sullivan & Cromwell vil sammen med et norsk advokatfirma forestå gjennomgangen med bistand fra StatoilHydros konsernrevisjon. I tillegg vil øvrige konsulentavtaler knyttet til Hydros internasjonale petroleumsvirksomhet bli gjennomgått.

Hydro og StatoilHydro vil samarbeide om å frembringe dokumentasjon og informasjon som er nødvendig for å få frem fakta i saken. Siden dette er forhold som berører så vel Hydro som StatoilHydro, har styreleder i StatoilHydro, Eivind Reiten, informert om at han ikke vil delta i behandlingen av saken.

Presse:

Ola Morten Aanestad, vice president for media relations, +47 48 08 02 12 (mobile) +47 51 99 13 77 (office)

Kai Nielsen, public affairs manager, +44 78 24 32 68 93 (mobile).