Ingen utbygging av olje på Snøhvit

oktober 1, 2007, 00:53 CEST
Melkøya

Prosessanlegget på Melkøya er Europas største i sitt slag. (Foto: Eiliv Leren)

Tidligere i sommer ble det boret en avgrensningsbrønn på Snøhvit-strukturen. Formålet med brønnen var blant annet å bekrefte tilstedeværelse av olje, og tykkelse på oljesonen, i den vestlige delen av Snøhvit-strukturen.

Brønnen påviste tilstedeværelse av olje. Dataene fra brønnen er blitt analysert og vurdert i sammenheng med annen geologisk informasjon fra Snøhvit-strukturen.

– Disse analysene viser at tilstedeværende volumer av olje i denne strukturen er betydelig mindre enn det vi forventet å finne, sier Geir Pettersen, som er direktør for Tromsøflaket.

– Når dette blir vurdert opp mot mulige utbygningsløsninger og dagens kostnadsnivå, viser det seg at det ikke er regningssvarende å bygge ut og produsere oljen fra Snøhvit-strukturen. Denne beslutningen er endelig, for når produksjon av gass fra Snøhvit nå startes, vil det være umulig på et senere tidspunkt å utvinne denne oljen, opplyser Pettersen.

Myndighetene er informert om beslutningen.

Rettighetshavere i Snøhvit-feltet er Statoil (33,53%), Petoro (30,00%), Total E&P Norge (18,40%), Gaz de France (12,00%), Hess Norge (3,26%), RWE Dea (2,81%).