Reiten trekker seg som styreleder i StatoilHydro ASA 

oktober 4, 2007, 20:24 CEST

Arnstad vil fungere inntil bedriftsforsamlingen kan gjennomføre valg av nytt styremedlem og styreleder.

I en børsmelding fra Norsk Hydro ASA heter det at ”undersøkelser så langt tyder på at Hydro kan ha hatt mer omfattende kontakt og mer aktiv bruk av det aktuelle konsulentselskapet knyttet til petroleumsvirksomheten i Libya enn først antatt”.

Av hensyn til StatoilHydro ASA har Eivind Reiten etter nøye vurdering valgt å trekke seg fra vervet som styreleder i StatoilHydro ASA.

Den gjennomgangen av forhold knyttet til Hydro Olje & Energis virksomhet i Libya som er initiert av StatoilHydros konsernsjef Helge Lund, vil bli gjennomført som planlagt.

Kontaktpersoner:

Media: Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør:

+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor Relations:

Lars Troen Sørensen, direktør IR:

+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)