Kongelig åpning av Ormen Lange

oktober 6, 2007, 17:27 CEST
Ormen Lange Inauguration

Kong Harald og dronning Sonja ble ønsket velkommen med blomster i Molde lørdag.

(Foto: Gisle Nomme)

Utbyggingen har vært krevende, og mange har bidratt til å få Ormen Lange prosjektet i havn.

Som operatør og ansvarlig for planleggings- og utbyggingsfasen av Ormen Lange har Ormen Lange-prosjektet samarbeidet tett med leverandørindustrien, partnerne på feltet og myndighetene.

Lokale og regionale interesser i Møre og Romsdal har gitt god støtte til utbyggingen og bidratt til at prosjektet har blitt vellykket.

Stor dag for Norge

– Dette er en stor dag for StatoilHydro og norsk offshoreindustri. Jeg er stolt over å vise frem resultatet av et utbyggingsprosjekt som har samlet noe av det ypperste av norsk industri- og offshorekompetanse, sier Helge Lund.

Gassproduksjonen fra Ormen Lange startet 13. september i år. StatoilHydro vil være operatør fram til og med 30. november 2007. Shell vil deretter overta operatørskapet for driften av Ormen Lange.

Solide norske bidrag

Krevende forhold langt fra land har gjort det nødvendig å ta i bruk ny og banebrytende teknologi for å produsere gassen.

– Mange norske selskaper har bidratt i arbeidet, og Ormen Lange er et fremragende eksempel på at det er mulig å samarbeide om å levere krevende gassprosjekter. Norsk offshoreindustri har bestått svenneprøven, og det kan gi ringvirkninger når norske selskaper skal hevde seg i internasjonal konkurranse, sier Lund.

Han tror Ormen Lange-utbyggingen kan bli et viktig bidrag for andre krevende olje- og gassutbygginger i fremtiden.

Ormen Lange

- StatoilHydro er operatør på Ormen Lange. Shell vil ta over som operatør 1. desember 2007.

- Shell har vært ansvarlig for boring av produksjonsbrønner på vegne av utbyggingsoperatøren.

Partnerselskapene i Ormen Lange

StatoilHydro – 28,9169 prosent, operatør i utbyggingsfasen
Shell – 17,0375 prosent, operatør i driftsfasen
Petoro – 36,4750 prosent
DONG Energy – 10,3420 prosent
ExxonMobil – 7,2286 prosent


Langeled

- Joint venture-selskapet Langeled, som har bestått av eierne i Ormen Lange pluss ConocoPhillips og Gassco, ble etablert for å bygge, drive og eie transportsystemet fra Nyhamna til Easington.

- Gassco overtok som operatør for Langeled 1. september 2006. Den sørlige delen av Langeled fra Sleipner til Easington kom i regulær drift som planlagt 1. oktober 2006.

- Hydro har vært ansvarlig for ferdigstillelsen av Langeled fra Sleipner til Nyhamna på vegne av Gassco.

- Statoil har ledet rørledningsprosjektet for gasseksporten på vegne av Hydro.