Skip to Content
no

Første StatoilHydro-opererte dypvannsfelt i Mexicogolfen

oktober 15, 2007, 16:53 CEST

Q ligger i blokk 961 i Mississippi Canyon. Feltet, som inneholder naturgass, er bygget ut med et undervannsanlegg som er koblet til den Anadarko-opererte plattformen Independence Hub i den amerikanske delen av Mexicogolfen. StatoilHydro har en eierandel på 50 prosent i Q-feltet. 

– StatoilHydro er en stor aktør på dypt vann i Mexicogolfen, og jeg er glad for at vi nå har startet produksjonen på vårt første egenopererte dypvannsfelt, sier Pete Stracke, StatoilHydros områdeansvarlig for Independence Hub. 

Med produksjonen fra Q forventes det en volumøkning på 40 prosent i StatoilHydros gassproduksjon i Mexicogolfen.

StatoilHydro har også en eierandel på 18,33 prosent i det Anadarko-opererte Spiderman-feltet og en 26,67 prosents eierandel i det ENI-opererte San Jacinto-feltet. Begge feltene er i produksjon og er knyttet til Independence Hub-plattformen.

Q er den 10. brønnen som kobles til Independence Hub. Plattformen startet produksjonen i juli 2007, og ifølge Anadarko er ingen andre plattformer installert på større havdyp enn Independence Hub, dvs. 2.400 meter.

Produksjonen skal etter planen øke til den når anleggets kapasitet på 28,3 millioner standard kubikkmeter naturgass per dag innen utgangen av 2007.

StatoilHydro er den nest største lisenshaveren på dypvannsfelt i Mexicogolfen og har eierandeler i flere lovende funn, som for eksempel Tahiti, Jack og Knotty Head.


 

Downloads