Forskerpris til seismisk pioner

oktober 18, 2007, 09:00 CEST
Martin Landrø

Professor Martin Landrø mottok i går, 17. oktober, Statoils forskerpris 2007. (Foto: Carl-Erik Eriksson)

Prisvinneren er professor i anvendt geofysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

– Landrø er en av pionerene innen utvikling og bruk av 4D-seismikk for overvåking av olje- og gassproduksjonen fra våre reservoarer. Gjennom de siste ti årene har han gitt betydningsfulle teoretiske og praktiske bidrag til forbedring av denne teknologien sier Lasse Amundsen, sjefforsker innen geofysikk i StatoilHydro.

4D-seismikk er sammenlikning av data fra tredimensjonale seismiske undersøkelser som er blitt utført på ulike tidspunkt på et felt.

Den fjerde dimensjonen, tidsfaktoren, gir informasjon om hvordan olje og vann har strømmet i reservoaret og hvor det finnes gjenværende olje. Ved å legge til den fjerde dimensjon i tolkning av seismiske data øker vi feltenes utvinningsgrad betydelig.

Sentral aktør

Martin Landrø var en sentral aktør i den første utprøvingen av 4D-seismikk på Gullfaks-feltet. Kvalifisering og videreutvikling av teknologien har gitt økt utvinning og en verdiøkning på seks milliarder norske kroner bare fra Gullfaks.

I dag bruker vi 4D-seismikk på 70 prosent av våre oljefelt for å styre produksjonen fra reservoarene på best mulig måte. StatoilHydro er ledende på dette feltet.

Prisvinnerens arbeid er internasjonalt anerkjent. Han har veiledet 50 masterstudenter i geofysikk hvorav mange av dem i dag er ansatt i StatoilHydro.

Prisen på 200.000 norske kroner samt et kunstverk av Steinar Hansen ble utdelt av forskningsdirektør Morten Loktu under Technoport awards i Trondheim i går kveld, 17. oktober.

Forskerprisen er en anerkjennelse av forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Den deles ut årlig til en ekstern forsker eller institusjon i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.