Anbefaler å stanse Troll videreutvikling 

oktober 19, 2007, 09:03 CEST

Anbefalingen er en følge av informasjon StatoilHydro og partnerne i Troll-lisensen har mottatt fra Olje- og energidepartementet om at produksjonstillatelser for gass fra Troll-feltet ikke vil bli økt utover dagens nivå.

– Vi har sammen med partnerne vurdert Troll videreutvikling som et viktig prosjekt. Prosjektet er imidlertid avhengig av økte produksjonstillatelser for gass. Vi må ta departementets beslutning til etterretning, og har anbefalt partnerskapet at prosjektet stanses med umiddelbar virkning, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

StatoilHydro vil som en følge av dette avslutte sitt engasjement i det tilknyttede Gas Network Expansion-prosjektet (GNE) i sin nåværende form. GNE-prosjektet har som siktemål å realisere en ny rørledning for gasseksport fra norsk sokkel til Europa.

– StatoilHydros mål om realisere det fulle potensialet på norsk sokkel ligger fast. Arbeidet med Troll videreutvikling har lagt et godt grunnlag for en langsiktig utvikling av ressursene på Troll. Vi jobber med en rekke prosjekter i Norge og internasjonalt som vil bidra til å styrke vår posisjon som en viktig, pålitelig og langsiktig gassleverandør til Europa, sier Lund.

StatoilHydro er i ferd med å utforme konsernets strategi, mål og ambisjoner. Dagens anbefaling i forhold til Troll videreutvikling vil bli hensyntatt i dette arbeidet. Strategiske høydepunkter og selskapsmål vil bli presentert som planlagt på konsernets kapitalmarkedsdag 9. januar 2008.

Kontaktpersoner:

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør:
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor Relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR:
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)