StatoilHydro signerer avtale med Gazprom 

oktober 25, 2007, 15:50 CEST

 
Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro og Gazproms styreformann Alexei Miller signerer avtalen.

Avtalen gir StatoilHydro en eierandel på 24 prosent i Shtokman Development Company, hvor Gazprom (51 %) og Total (25 %) er de to andre partnerne.

Shtokman Development Company vil være ansvarlig for planlegging, finansiering og utbygging av nødvendig infrastruktur for første fase av Shtokman. Selskapet vil eie infrastrukturen i 25 år fra oppstart av kommersiell produksjon. Dette inkluderer offshore installasjoner, rørledning til land og prosesseringsanleggene for både flytende naturgass (LNG) og rørgass.

Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av endelig investeringsbeslutning som forventes tatt i andre halvdel av 2009.

– Avtalen gir StatoilHydro en mulighet til å delta i første fase av Shtokman-prosjektet. Vi ser frem til å samarbeide med Gazprom og Total for å realisere et prosjekt som vil være med på å flytte grenser, sier Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro.

– Avtalen som er signert i dag, åpner et nytt kapittel i vårt samarbeid med det sammenslåtte selskapet StatoilHydro. Gazprom har enorme gassreserver i Barentshavet, mens våre partnere i Norge har god erfaring med produksjon og transport av gass i krevende arktiske omgivelser. Vår felles innsats vil være nøkkelen til suksess i nordområdene, sier Gazproms styreformann Alexei Miller.

Avtalen er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid fra både Statoil og Hydro.

– Vår teknologi, industrielle erfaring og kompetanse fra store offshoreutbygginger kan skape langsiktige vekstmuligheter for oss i Russland. Vi tror Shtokman kan være en katalysator for å utvikle og ta i bruk teknologi som muliggjør effektive og miljømessig sikre operasjoner i krevende klimatiske omgivelser, sier Lund.

– Inngåelsen av avtalen er en demonstrasjon av den samlede kapasiteten og styrken i det sammenslåtte selskapet StatoilHydro, sier Lund.

Planleggingsfasen av prosjektet har til hensikt å etablere et teknisk og kommersielt grunnlag for den endelige investeringsbeslutningen som etter planen skal fattes i andre halvdel av 2009. Frem til endelig investeringsbeslutning vil StatoilHydros finansielle eksponering være begrenset til selskapets andeler av kostnadene for planlegging og studier.

Shtokman-feltet, lokalisert på russisk side av Barenshavet, er verdens største gassfelt offshore som ennå ikke er utbygd. Totale tilstedeværende ressurser er rundt 3700 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass. Årlig produksjon er anslått å være 23,7 milliarder Sm3 for første fase. Fase én inkluderer i utgangspunktet både LNG og rørgass.


Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, director IR,
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

USA: Geir Bjørnstad, director IR, USA, +1 203 978 6950

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
+47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)

Kjersti T Morstøl, informasjonsjef, Internasjonal undersøkelse og produksjon,
+47 91 78 28 14 (mobil)  + 47 22 97 22 86 (kontor)