Letekampanje i Venezuela fullført

oktober 31, 2007, 14:52 CET
Sovereign Explorer

Leteboringen i blokk 4 i Plata Deltana ble utført av riggen "Sovereign Explorer". (Foto: Øyvind Hagen)

Kampanjen, som startet i 2004, førte til funn av gassholdig sand i Cocuina- og Ballenaområdene, mens Orca-brønnen ikke var vellykket.

Basert på en grundig evaluering av resultatene i denne letekampanjen anbefaler StatoilHydro og Total overfor Olje- og energidepartementet i Venezuela å fortsette evalueringen av Cocuina-funnet for å finne ut om det er drivverdig eller ikke.

Statoil ble tildelt blokk 4 i området Plataforma Deltana utenfor kysten gjennom en anbudskonkurranse i februar 2003.

Selskapet har vært til stede i Venezuela siden 1995 og deltar i Sincor, det mest vellykkede prosjektet i Orinoco-beltet som produserer, oppgraderer og utnytter kommersielt ekstra tung råolje.