Skip to content

Tørr letebrønn i Snøhetta-prospektet

november 5, 2007, 09:56 CET
Polar Pioneer

Boreriggen "Polar Pioneer" (Foto: Sverre Kojedal)

StatoilHydro er operatør for utvinningstillatelse 286, Snøhetta-prospektet, i blokk 6609 på Nordlandsryggen i Norskehavet.

– Letebrønnen ble påbegynt i september og avsluttet etter fusjonen mellom Statoil og Hydro. Samarbeidet mellom boremiljøene i de to tidligere selskapene har vært god, og operasjonen har blitt gjennomført på en sikker, effektiv og miljømessig god måte, sier Geir Richardsen, letesjef for Leting Nord.

Målet for brønnen var primært å teste hydrokarbonpotensialet i sandstein av øvre kritt alder.

Sekundært skulle brønnen undersøke en prospektmulighet i Brygge-formasjonen av eocen alder. 

Det ble kun påtruffet tynne lag med sandsteiner i de potensielle reservoarsonene. Dette var første brønn i utvinningstillatelsen, som ble tildelt i 17. konsesjonsrunde i 2002.

Brønnen ble boret til et totaldyp på 2.710 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Boringen ble gjennomført med riggen "Polar Pioneer" på 330 meters vanndyp. Riggen forlater lokasjonen 3. november og skal nå til Snøhvit Unit for å bore brønnen 7120/8-4, Askeladden Beta. StatoilHydro er operatør for brønnen.

Partnere i utvinningstillatelse 286: StatoilHydro (Operatør) 60 %, Eni Norge 20 % og Wintershall Norge 20 %.