Skip to content

– Ny teknologi åpner for nye funn

november 6, 2007, 15:15 CET

Ole J. Martinsen, leder for StatoilHydros forskning innen letevirksomhet. (Foto: Marit Hommedal)

StatoilHydros fokus på utvikling av ny leteteknologi har ifølge Martinsen allerede frembrakt flere interessante og lovende metoder.

– Vi setter inn støtet på utvikling av ny leteteknologi som erfaringsmessig gir nye ideer og bedre løsninger. Utvikling av nye metoder og ny teknologi gjennom langsiktig forskning danner grunnlaget for de gjennombrudd vi har gjort på norsk sokkel.

– Erfaring har også lært oss at innsamling av nye data i gamle områder kan avstedkomme svært interessante resultater, på samme måte som nye data i nye områder, sier han.

Funnet av Ormen Lange, der en gikk tilbake til gamle data med nye ideer i et nytt område, er eksempler på et slikt gjennombrudd – mens funnene på feltene Statfjord, Oseberg og Troll illustrerer hvordan kjente letemetoder kan bringe resultater dersom de kobles til nye data i nye områder.

”Googler” etter olje
Martinsen minner om at store områder på norsk sokkel fremdeles ligger uutforsket og at det også ligger flere muligheter i områdene der det i dag er drift.

– Vi trenger ny teknologi og nye ideer for å komme videre. Utvikling av StatoilHydros egen versjon av Google Earth, der alle relevante data kan sees i sammenheng, er et eksempel på hva vi er på jakt etter. Sammen med Google har vi videreutviklet verktøyet slik at vi kan bruke det i vår letevirksomhet.

– Vi har allerede notert oss gode resultater internasjonalt, blant annet ved bruk i Midtøsten, og har også store forventninger til den framtidige bruken av teknologien. Den kunnskapen man erverver slike steder kan tas tilbake til norsk sokkel, sier Martinsen.

Et overordnet mål i all letevirksomhet er å redusere usikkerheten før boring til et minimum. Martinsen fremholder satsingen på metoder som seismisk lytting og havbunnslogging som eksempler på områder hvor StatoilHydro ligger helt i front i utviklingen.

Han har en klar utfordring til landets utdanningsinstitusjoner:

– StatoilHydro står nå overfor en krevende internasjonal satsing i tillegg til de utfordringer vi jobber videre med på norsk sokkel. Vi vil bidra med å styrke nasjonale utdannings- og forskningsmiljøer innenfor leting og forskning. Til dette trenger vi gode hoder, og denne utfordringen må utdanningsinstitusjonene ta på alvor, sier han.