Skip to content

StatoilHydro-prisen til tre realfagselever

november 6, 2007, 13:32 CET

Johanne Austrheim (fra venstre) og Ingrid Lydia Haug og Odin Kvam vant StatoilHydroprisen. Her sammen med Cathrine Strøm Nøstvold, undervisningsleder ved VILVITE vitensenter og konsernsjef Helge Lund. (Foto: Marit Hommedal)

Konsernsjef Helge Lund delte ut prisen for besvarelsene i teknologi- og realfagskonkurransen som årlig arrangeres i den videregående skolen.

Ingrid Lydia Haug, Johanne Austrheim og Odin Kvam fikk hver sin pengepremie på 15.000 kroner og kan dessuten glede seg til et besøk på en av oljeplattformene i Nordsjøen.

StatoilHydro-prisen, tidligere Hydro-prisen, er en realfagskonkurranse for klassetrinn to i videregående skole og har vært arrangert siden 2002.

Prisen er en del av StatoilHydros omfattende satsing for å stimulere interessen for realfag hos barn og unge. I år er konkurransen for første gang landsdekkende, mens den tidligere kun var åpen for skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Johanne Austrheim var den første som ble ropt opp som vinner av StatoilHydro-prisen. I bakgrunnen sitter de to andre vinnerne, til venstre Odin Kvam og til høyre Ingrid Lydia Haug. (Foto: Marit Hommedal)

Tre vinnere
Målet med StatoilHydro-prisen er å øke interessen for teknologi og realfag og å bidra til at flere elever velger denne retningen. Årets vinnere er Ingrid Lydia Haug og Johanne Austrheim fra Danielsen videregående skole og Odin Kvam fra Laksevåg videregående skole.

De leverte hver sin selvstendige besvarelse og får også hver sin premie. Informasjonssjef Christine Wigand, karakteriserer besvarelsene som grundige og meget gode.

– I årets konkurranse ble elevene utfordret på problemstillinger knyttet til klima, med tsunami og CO2 som særskilt tema. Elevene har løst oppgavene på samme måte som forskere flest arbeider. Besvarelsene vitner om solid kunnskap i fysikk og kjemi og synliggjør både vitebegjær og nysgjerrighet hos ungdommene, sier Wigand.

Hun understreker at satsingen på teknologi og realfag er viktig.

– Norge er helt avhengig av at unge mennesker velger realfagsutdanning. Vi har store utfordringer i utviklingen av ny teknologi, både innen utvinning av olje og gass og i utviklingen av nye energiformer. Vi håper StatoilHydro-prisen kan bidra til økt interesse blant unge mennesker for å studere realfag, sier hun.