Skip to Content
no

Produksjonstester ny del av Oseberg

november 6, 2007, 09:54 CET
Oseberg

Oseberg feltsenter i Nordsjøen. (Foto: Vegar Stokset)

 
– De første resultatene er lovende, men vi har behov for å teste videre før vi kan vurdere potensialet, sier Morten Mikkelsen, leder for petroleumsteknologi i Oseberg.

Siden produksjonen på Oseberg startet 1. desember i 1988, har kalksteinsformasjonen Shetland Chalk kun vært en struktur borekronen har passert på vei ned til reservoaret i sandsteinsformasjonen Brent.

StatoilHydro har lenge vært klar over at det finnes olje og gass også i denne øvre delen av feltet, men produksjonsegenskapene i den kompakte kalksteinen er langt dårligere enn i hovedreservoaret. Derfor har ikke denne delen av Oseberg blitt testet til nå.

Med brønnen B-24 B, som nå er satt i produksjon, er målet å undersøke om lønnsom produksjon fra denne formasjonen er mulig.

På grunn av oppsprekkingen som er gjennomført, er produksjonen god i startfasen, men det vil ta tid å avklare brønnens langsiktige produktivitet.

10 produksjonssoner

Boreoperasjonen startet 17. april. Etter at brønnen var komplettert, ble den først perforert ved hjelp av sprengladninger i 10 intervaller på ca. én meter. Deretter ble syre pumpet inn i hver av brønnens 10 produksjonssoner.

Saltsyren har reagert med kalksteinen og dannet sprekker som kan strekke seg mer enn 50 meter ut fra borehullet og dermed økt produktiviteten.

– Vi startet syrebehandlingen i brønnen 15. oktober og har siden gjennomført en selektiv behandling av alle de 10 produksjonssonene. Oppstarten av brønnen bekrefter at produksjonsegenskapene er blitt vesentlig forbedret gjennom syrebehandlingen, sier Sigurd Erlandsen. Han er prosjektleder for arbeidet med brønnen B-24 B.

Interessant potensial

StatoilHydros fagmiljøer innen petroleumsteknologi, brønnintervensjoner og boring har vært sentrale under planlegging og gjennomføring av operasjonen.

For selskapets kontraktsteam har det vært utfordrende å få på plass syrestimuleringen, siden tilgangen på kjemikalieskip i markedet er liten.

StatoilHydro har derfor utviklet en løsning hvor pumper og tanker har blitt sveiset på en supplybåt.

– Det har vært en utrolig spennende prosjektgjennomføring, hvor de involverte fagmiljøene fortjener all honnør, sier Erlandsen.

I beste fall kan dette være starten på en borekampanje som vil strekke seg over mange år.

Kalksteinsformasjonen Shetland Chalk vil i tilfelle bli sterkt oppgradert, fra transportetappe til en verdifull oljeprodusent som øker levetiden og lønnsomheten for Oseberg-feltet.

Fakta:
  • boreoperasjonen startet 17. april fra Oseberg B-plattformen
  • den totale lengden på B-24 B-brønnen er 5050 meter
  • den horisontale delen av brønnen er 1700 meter lang
  • formasjonen brønnen er boret i er fra 20 til 30 meter tykk
  • reservoaret inneholder råolje tilsvarende Oseberg Brent-kvalitet
  • reservoartrykket er 285 bar på 2250 meters dyp