Hydrogenbilavtale underskrevet i Japan

november 7, 2007, 15:21 CET
Bilde Den hydrogendrevne Mazda RX8, som skal brukes i HyNor-prosjektet, hadde sin første opptreden i Norge denne uken under bilutstillingen BIL07 i Lillestrøm. Fra venstre: Gøril Andreassen, prosjektleder, Zero (Zero Emission Resource Organisation); Karianne Westby, administrerende direktør, Mazda Motor Norway; Knut Harg, StatoilHydros informasjonssjef for ny energi og  Marina Bakkum, informasjonsdirektør, Mazda Motor Norway. (Foto: David Burke)

StatoilHydro er en sentral partner i HyNor-prosjektet.

Den første av sitt slag

- Dette er den første avtalen i sitt slag i Europa – direkte mellom en bilprodusent og et hydrogenutviklingsprosjekt, sier Ulf Hafseld, styreleder for Hynor og leder for forretningsutvikling i StatoilHydros forretningsenhet for hydrogen i Teknologi og ny energi.

Hafsled og lederen for StatoilHydros hydrogenavdeling, Per Øyvind Hjerpaasen, var begge til stede under avtaleinngåelsen i Japan. Etter intensjonsavtalen skal Mazda levere 30 til 40 RX8 sportsbilmodeller utstyrt med hydrogendrevne forbrenningsmotorer. Dette gjelder i utgangspunktet for en toårsperiode.

- Denne avtalen avspeiler StatoilHydros genuine satsing på å bidra til utviklingen av en effektiv hydrogenbasert transportinfrastruktur for framtiden, kommenterer Hjerpaasen.

Jobbe videre  

- Vi venter alle på at hydrogendrevne biler skal komme, men de er fremdeles i utviklingsfasen og for kostbare i drift, kommenterer Hafseld. – Dersom vi ønsker å fremskynde utviklingen av hydrogentransportteknologien, må vi bruke det som er tilgjengelig nå. Avtalen med Mazda gjør at vi kan jobbe videre med utbyggingen av hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo.

Etableringen av Hynors hydrogenvei er allerede godt i gang. Det finnes hydrogenstasjoner i Stavanger og Grenland (Porsgrunn). Etter planen blir det enda en fyllestasjon i Stavanger, en i Oslo, og kanskje en i Drammen i nær framtid.  Så langt er 13 Toyota Prius hybridmodeller tilknyttet Hynor-prosjektet. Disse har både forbrenningsmotor for bensin og en utslippsfri elektrisk motor. Toyota-avtalen er gjort med et California-basert selskap som satser på utvikling av fornybar energi, ikke direkte med bilprodusenten.       

I front

- Med den nye Mazda-avtalen blir trolig Hynor det største utviklingsprosjektet for hydrogenbiler i Europa, litt avhengig av tyskernes framskritt, sier Hafseld.

I tillegg til Mazdaer og Toyotaer, har Hynor planer om å drive fire hydrogendrevne busser i Oslo og to i Stavanger fra begynnelsen av 2009.

Hynor-prosjektet planlegger å åpne den norske hydrogenveien i 2009. Satsingen støttes av Forskningsrådet og Samferdselsdepartementet.