Skip to Content
no

Midlertidig stans av produksjon under uvær

november 8, 2007, 13:56 CET

Bakgrunnen for beslutningen er den pågående analysen av akselerasjonskrefter (G-krefter) ved bruk av livbåter under dårlig vær, og uværet som er varslet i Nordsjøen.

- Livbåtprosjektets analyser er ikke avsluttet. Men vi handler ut fra et føre var-prinsipp, og innfører begrensning på bruk av seter i enkelte livbåter inntil utredningen er avsluttet. Som følge av dette har vi besluttet å stanse produksjonen midlertidig under det varslede uværet, sier direktør Lars Christian Bacher som leder Drift Nordsjøen i StatoilHydro.

I tillegg til midlertidig stans av produksjon fra de angitte plattformene har StatoilHydro redusert bemanningen på Veslefrikk-plattformen med 114 personer og Huldra med 11 personer. Bemanningen på Troll C-plattformen vil i løpet av dagen bli redusert med om lag 20 personer. Produksjonen fra Veslefrikk, Huldra og Troll C vil ikke bli berørt av redusert bemanning.

Den samlede olje- og gassproduksjonen fra feltene som vil bli midlertidig stengt er om lag 320 000 fat oljeekvivalenter/ døgn.