StatoilHydro 3. kvartal 2007 proforma finansiell informasjon og prognoser. 

november 12, 2007, 08:04 CET

29. oktober presenterte StatoilHydro sine resultater for 3. kvartal 2007. Resultatene omfattet ikke olje- og gassvirksomheten fra Hydro.

30. oktober presenterte Hydro sine resultater for 3. kvartal 2007, inkludert olje- og gassvirksomheten.

I dag presenterer StatoilHydro den konsoliderte proforma finansielle informasjonen per 30. september for det sammenslåtte selskapet.

Den vedlagte ikke-reviderte proforma finansielle informasjonen er foreløpig og kan bli endret.

Produksjonsprognose for 2007

StatoilHydros samlede olje- og gassproduksjon for 2007 er anslått til et gjennomsnitt på om lag 1 735 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag med en oljepris på 60 amerikanske dollar/fat og en gassproduksjon som er i tråd med typiske sesongsvingninger i siste kvartal 2007.

Prognose for kapitalkostnader for 2007

Investeringsnivået (CAPEX) i 2007 er anslått til om lag 65 milliarder kroner, med unntak av kostnader knyttet til oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation, andeler som er overtatt fra Anadarko i Mexicogolfen og andeler i Mariner- og Bressay-feltene på britisk kontinentalsokkel.

Leteprognoser for 2007

Letekostnader i 2007 er anslått til om lag 15-16 milliarder kroner og det forventes at totalt 65-70 letebrønner blir fullført i 2007.


 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 51 99 77 90

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) eller +47 51 99 13 77

Downloads