Skip to content

Stort gassfunn i Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan

november 14, 2007, 11:22 CET
Et nytt stort gass- og kondensatfunn er gjort i Shah Deniz-feltet i det Kaspiske Hav, melder operatøren BP. StatoilHydro har en eierandel på 25,5 prosent i feltet.

Gass og kondensat ble funnet under boring for å avgrense feltet mot sør. Brønnen, som er kalt SDX-04, traff også et nytt reservoar med høyt trykk i en dypere struktur.

Funnet kan vise seg å være svært omfattende. Det vil bli gjennomført ytterligere avgrensingsboring i løpet av de neste årene for å få en fullstendig oversikt over den nye strukturen.

Dobling av produksjonen
– Shah Deniz er et stort gass- og kondensatfelt etter internasjonal standard, sier StatoilHydros konserndirektør for Internasjonal Undersøkelse & Produksjon, Peter Mellbye. – Vi er svært godt fornøyd med at brønnen har påvist reserver som har potensiale til mer enn doble produksjonen fra feltet, sier han.

Resultatene bekrefter at det finnes nok gass i Shah Deniz til en andre utbyggingsfase. Selv om det gjenstår mer arbeid med å definere Fase 2, er det sannsynlig at den vil være av lignende størrelse eller større enn Fase 1 som produserer 8,6 milliarder kubikkmeter per år.

– Vi mener at gassen fra Fase 2 kan bidra til å dekke det nasjonale behovet for gass i Aserbajdsjan, i tillegg til å levere gass ikke bare til Georgia og Tyrkia i samme region, men også til markeder i EU, sier Mellbye.

Muligheter for eksport til Europa
– Ved å forlenge verdikjeden Shah Deniz lenger enn til Tyrkia, vil Aserbajdsjan kunne bli en leverandør av gass til Europa, og det vil være det første skrittet mot å lage den fjerde korridoren for gassforsyning til Europa. Vi er klar til å arbeide med Aserbajdsjan og våre partnere for å kommersialisere gassen fra Fase 2, sier Mellbye.

Han understreker at med en andel på 25,5 prosent vil feltet være en stor bidragsyter til StatoilHydros internasjonale produksjon i mange år framover.

Shah Deniz-feltet ligger på havdyp mellom 50 og 600 meter. Det nye funnet ble gjort etter boring ned til over 7.300 meter, som er ny rekord i det Kaspiske Hav, i den sørvestlige delen av feltet.

Partnerne i Shah Deniz produksjons-delingsavtalen (PSA) er: 
 BP (Operatør)  25,5 %
 StatoilHydro  25,5 %
 Det aserbajdsjanske statsoljeselskapet SOCAR  10 %
 LUKOil  10 %
NICO 10 %
Total 10 %
TPAO 9 %