Tørr letebrønn i Bjørk-prospektet

november 15, 2007, 09:25 CET

StatoilHydro er operatør for utvinningstillatelse 352, ”Bjørk”-prospektet i blokk 6608, 33 km nord for Nornefeltet.

Brønnen påviste ikke hydrokarboner og er klassifisert som tørr, men det ble funnet flere reservoarsoner i bergarter av kritt alder. Dette var den første brønnen i utvinningstillatelse 352 som ble tildelt i TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2809 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Ingen hydrokarboner
– Bjørkprospektet har lenge vært identifisert som et spennende boremål i området, sier Ørjan Birkeland, StatoilHydros letesjef for de feltnære områdene i nord. – Vi hadde forhåpninger til at det her skulle være olje i sandstein av kritt alder. Sandsteinene var godt utviklet, men dessverre inneholdt de ikke hydrokarboner. Operasjonen ble utført på en sikker, effektiv og miljømessig god måte. Resultatene fra brønnen vil nå bli brukt for forstå letemodellen i kritt i området bedre.

Brønn 6608/8-2 ble gjennomført med boreinnretningen Ocean Vanguard på 337 meters vanndyp. Ocean Vanguard skal nå til verft for klassing.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 352 er:
StatoilHydro ASA (Operatør) 70 %
DONG E&P Norge AS 30%