Skip to Content
no

Selger energi- og detaljhandelsvirksomhet på Færøyene

november 20, 2007, 16:04 CET

StatoilHydro selger energi- og detaljhandelsvirksomhet på Færøyene.

(Foto: Øyvind Hagen)

Investeringsselskapet P/F Ognarfelagid Megd kjøper alle aksjene i Statoil Føroyar P/F og overtar selskapet med virkning fra 19. desember 2007. Salget er i tråd med Energi og detaljhandels overordnede strategi om å fokusere sine ressurser i Norge, Sverige og Danmark, samt fortsette ekspansjonen møt øst.

Ledelsen og alle de ansatte i P/F Statoil Føroyar blir med videre. Selskapet har rett til å benytte Statoils varemerke i 18 måneder etter overdragelsen. – Vi er glade for at de nye eierne vil videreutvikle selskapet sammen med dagens ledelse, sier Jacob Schram, leder for Energy and retail Europa.

StatoilHydros oppstrømsvirksomhet er ikke berørt, og StatoilHydro beholder sitt datterselskap Statoil Færøyene a.s. Selskapet fortsetter sine leveranser av flydrivstoff (Jet A1) på Vagar flyplass.

Markedsandel på 50 prosent
StatoilHydro har drevet virksomheten på Færøyene i nesten 60 år under forskjellige varemerker. P/F Statoil Føroyar markedsfører alle typer petroleumsprodukter og har i dag en samlet markedsandel på vel 50 prosent. Dette er en virksomhet med lange tradisjoner, men som nå ligger utenfor StatoilHydros geografiske satsningsområde.

– Det er positivt at et selskap med så lange tradisjoner kan utvikles videre med støtte av engasjerte lokale eiere, sier Schram.

Investeringsselskapet P/F Megd eies av lokale investorer på Færøyene bl.a forretningsbanken Føroya Banki.

Avtale om forsyning av petroleumsprodukter
StatoilHydro inngår samtidig en avtale med det nye selskapet om forsyning av petroleumsprodukter, flybensin og smøreolje til kunder på Færøyene.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Cathrine Torp, informasjonsdirektør for Foredling og markedsføring, mobil 41560264, email: catt@statoilhydro.com.

Energy and retail har aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Polen, de baltiske statene og Murmansk-området. Mer enn én million kunder besøker 2300 bensinstasjoner og truck stops hver dag. Organisasjonen har 9300 ansatte.